Monopol

Få brädspel har blivit lika klassiska som Monopol, och det finns uppgifter om att över 275 miljoner Monopol-spel sålts i världen sedan det först lanserades på 1930-talet. I spelet köper och säljer du fastigheter, och bygger hus och hotell. Du tar ut hyra av motståndarna. Som namnet antyder går spelet ut på att skaffa sig monopol, genom att få motspelarna att gå i konkurs. Det låter väl som ett hjärtligt sätt att umgås?

Monopol spelplan och kartong
Monopol känner de flesta av oss igen

Kort fakta om Monopol

Första amerikanska patentet på spelet Monopoly togs 1935. I Sverige lanserades Monopol 1937, med valda delar av Stockholm som spelplan.

Monopols spelplan består av 40 rutor: 22 tomter, 4 stationer, 2 verk (vattenledningsverk och elverk), 3 chans, 3 allmänning, 1 betala lyxskatt, 1 inkomstskatt, 1 GÅ, 1 Gå i fängelse, 1 På besök i fängelse samt 1 Fri parkering. Tärningarna bestämmer hur du flyttar, och var du hamnar avgör om du har chans att köpa en fastighet, om du får pengar eller måste betala för att stå på rutan.

Antal spelare: 2–6
Lämplig ålder: 8 + år
Tidsåtgång: 2–4 timmar
Utrustning: Köpt spel, med spelplan, pjäser, tärning och kort

Förberedelser i Monopol

Lägg ut Monopol spelplan mellan er och placera ut korten för Chans och Allmänning på deras respektive rutor. Välj vem som ska ha vilken spelpjäs, och ställ upp dem på rutan GÅ.

Dela ut pengar att starta med. Var och en ska ha 30 000 kronor, fördelat på:

  • 1 x 10 000 kronor
  • 6 x 2 000 kronor
  • 4 x 1 000 kronor
  • 3 x 500 kronor
  • 10 x 200 kronor
  • 10 x 50 kronor

Utse en bankir som tar hand om resten av pengarna under spelets gång. Utse den som ska börja. Det är vanligt att alla slår båda tärningarna, och den som får högst summa börjar.

Bankirens roll i Monopol

Den som är bankir i Monopol måste vara noga med att hålla isär sina egna pengar och bankens pengar. Bankiren säljer de olika tomterna till spelarna, och lämnar i samband med det ut lagfartsbevis för tomten. Om en spelare hamnar på en tomt som ingen äger, och inte vill köpa den till det angivna priset är det banken som håller auktion, där tomten går till högstbjudande. Även den som initialt inte ville köpa tomten får vara med och bjuda i auktionen.

Det är också bankiren som tar emot de skatter och avgifter (förutom tomthyror) som spelarna ska betala, samt delar ut pengar till de spelare som passerar GÅ.

När en spelare behöver pengar kan hen låna pengar av banken mot en inteckning i fastigheten. Banken betalar då ut hälften av fastighetens inköpspris, och tar ut ränta. Lagfartsbeviset vänds upp och ned, och spelaren får inte ta ut hyra under tiden fastigheten är intecknad.

En spelare kan också sälja tillbaka hus och hotell till banken för att skaffa mer pengar. Banken betalar då halva inköpspriset. Om en spelare vill sälja en fastighet måste hen sälja eventuella byggnader först. Banken kan köpa fastigheten till det ursprungliga priset. Om det istället är en annan som ska köpa fastigheten kommer spelarna köpare och säljare överens om ett pris.

Spelplan, pjäser, sedlar, tärning, hotell
Det gäller att komma ihåg att ta betalt.

Så här spelar du Monopol

När det är din tur slår du i Monopol två tärningar, och flyttar lika många steg som det antal prickar båda tärningarna tillsammans visar. Vad som händer där beror på vilken ruta du står på. Flera spelare kan stå på samma ruta.

Tomter

Om du hamnar på en tomt – en gata, en station eller ett verk – som ingen äger, får du köpa den. Om någon annan redan äger tomten är du i stället skyldig att betala hyra för att stå där. Ägaren måste dock kräva dig på beloppet innan nästa spelare slår. Beloppet som ska betalas står på det lagfartsbevis som fastighetens ägare har.

Chans och Allmänning

Hamnar du på Chans eller Allmänning tar du det översta kortet ur respektive hög, och följer det som står på kortet. Kortet lägger du sedan tillbaka underst i högen. Kortet ”Fri från fängelse” får du dock behålla tills du antingen använder det själv eller säljer det till någon annan spelare till ett pris ni kommer överens om.

Övriga rutor

I de rutor där du betalar skatt, betalar du angivet belopp till banken och står kvar till nästa runda då du slår och flyttar som vanligt.

På ”Fri parkering” eller ”På besök i fängelse” händer ingenting särskilt. Hamnar du däremot på ”Gå i fängelse” måste du omedelbart flytta till fängelset, och blir utan ersättning även om du passerar ”GÅ”. Mer om regler för att komma ut ur fängelset längre ned.

Varje gång du passerar GÅ – utan att vara på väg till fängelse – får du ytterligare 4 000 kronor att spendera. Du behöver alltså inte stanna på GÅ-rutan, utan det räcker att du går förbi den.

Dubbelslag – när tärningarna visar lika

När du slår två lika, till exempel två fyror, får du slå igen efter att du uppfyllt vad som står på den ruta du landat på. Skulle du slå två lika tre gånger i rad hamnar du dock i fängelse.

I fängelse och slipp ut ur fängelse-kort
Hamnar du i fängelse kan du slippa ut direkt genom att använda ett ”Slipp ut ur fängelse-kort”

Slipp ut ur fängelse i Monopol

I Monopol kan du hamna i fängelse genom att slå två lika tre gånger, genom att hamna på rutan ”Gå i fängelse” eller dra ett kort som säger att du ska gå i fängelse. Medan du sitter i fängelse får du fortsätta kräva dina motspelare på hyror om de stannar på någon av dina fastigheter, och du får köpa och sälja tomter (köpa kan du endast göra på auktion) och bygga hus och hotell.

Men ingen vill ju sitta i fängelse, framför allt inte när det finns fastigheter kvar att köpa. För att slippa ut kan du:

  • Slå två lika, till exempel två treor, under någon av de nästföljande tre gångerna det är din tur att slå. När du använder dubbelslaget för att slippa ut ur fängelse får du inte slå igen.
  • Använda kortet ”Du slipper ut ur fängelse”, om du har det själv eller får köpa det av en motspelare.
  • Betala 1 000 kronor. Har du redan slagit i en runda får du vänta till nästa runda med att betala. Om du försökt slå två lika tre gånger MÅSTE du betala 1 000 kronor eller använda kortet ”Du slipper ut ur fängelse”. Läs längre ned om vad du kan göra om du saknar pengar.

Fördelar med hela serier i Monopol

Det är bra att försöka samla serier i Monopol, eftersom det gör att du kan ta ut en högre hyra. Ju fler stationer du har, desto mer kan du ta betalt när någon går där, även om du inte har samtliga stationer. För verken beror hyresbeloppet på antalet prickar på tärningarna besökaren slagit, och du får mer per prick om du har båda verken.

När det gäller gator och torg består en hel serie av samtliga tomter som har samma färg/mönster på spelplanen och lagfartsbevisen. Till exempel utgör Norrmalmstorg och Centrum en serie. En hel serie gör att du får dubbla den hyra som står på lagfartsbeviset.

För gator och torg gäller dessutom att du när du har en hel serie får bygga hus och hotell på tomten. Bebyggda tomter gör att du kan ta ut ännu högre hyra när en motspelare hamnar där. Beloppet framgår av lagfartsbeviset.

Om banken inte har några hus kvar, och ingen motspelare vill sälja till dig, får du vänta tills hus blir tillgängliga igen. Du måste ”bygga jämnt” inom serien. Det betyder att du inte får bygga ett andra hus på en tomt förrän samtliga tomter i den serien har ett hus. Du får heller inte bygga på en tomt om någon tomt i serien är belånad.

Spelplan, sedlar, fastigheter i serier
Fastigheterna är sorterade i serier till höger om spelplanen.

När kontanterna tryter i Monopol

Målet i Monopol är ju att se till att motspelarna får slut på pengar och går i konkurs. Så finns det något du kan göra om du själv får svårt att betala, för att slippa gå i konkurs? Ja, det gör det – även om det ofta är första steget på vägen utför.

Sälj hus och hotell

I Monopol kan banken köpa tillbaka husen och hotellen, men du får bara ut hälften av vad du själv betalade för byggnaderna. Vill du senare köpa nya hus eller hotell till samma fastighet betalar du åter fullt pris.

Även när du säljer hus ska fördelningen vara jämn. Du kan alltså inte sälja fyra hus från en tomt, och ha kvar fyra hus på en annan tomt i samma serie. För att kunna låna pengar på en fastighet måste du först sälja alla de hus eller hotell som eventuellt finns i serien.

Låna pengar från banken

Du kan låna pengar från banken genom att göra en inteckning på en fastighet. Det betyder att du lämnar fastigheten som säkerhet. Du kan låna hälften av fastighetens angivna pris, och måste betala 10 procent i ränta till banken när du tar lånet.

Under den tid du lånat pengar på fastigheten ska lagfartsbeviset ligga uppochned, och du får inte ta ut hyra om någon spelare hamnar där. När du sedan vill lösa lånet ska du betala tillbaka det lånade beloppet, samt ytterligare 10 procent i ränta.

Spelare får inte låna ut pengar till varandra.

Belånade fastigheter
När du lånar pengar på en fastighet vänder du lagfartsbeviset upp och ned.

Sälj fastigheter

Du kan sälja tillbaka en fastighet till banken för inköpspriset. Du får då mer betalt än om du lånar pengar på fastigheten, och behöver inte betala ränta – men du ger också andra spelare möjlighet att köpa fastigheten.

En annan möjlighet är att sälja en fastighet till en annan spelare. Ni kommer då själva överens om priset, och du har möjlighet att få bättre betalt. Innan du får sälja en fastighet måste du sälja alla byggnader i hela den serien, alltså inte bara den aktuella tomten.

Du och en annan spelare kan också byta fastigheter med varandra. Om du har en fastighet som är väldigt attraktiv för en annan spelare kanske hen går med på att betala en mellanskillnad som täcker den avgift du ska betala? Det är inte omöjligt om du till exempel har en fastighet som motspelaren behöver för att få en hel serie.

Den som tar över en belånad fastighet måste antingen betala av skulden direkt eller betala 10 procent i ränta. Om skulden betalas senare än vid inköpstillfället betalas ränta ännu en gång. Inte heller den nya ägaren får ta ut någon hyra förrän skulden är betald.

Vad innebär konkurs i Monopol?

I Monopol gäller verkligen att någons olycka kan vara någon annans lycka. Målet är ju att sitta ensam kvar med alla tillgångar, genom att alla andra spelare går i konkurs.

Du går i konkurs när du inte kan betala det du är skyldig. Vad som händer med dina kvarvarande tillgångar beror på vem du är skyldig pengar.

När du inte kan betala banken

Om banken kräver dig på skatt eller liknande, och du inte har möjlighet att betala genom att sälja hus, hotell eller tomter eller belåna en fastighet går du i konkurs. Du får lämna över dina kvarvarande tillgångar till banken.

Om du har ”du slipper ut ur fängelse-kort” läggs de underst i den hög de hör till. Eventuella byggnader tillhör banken. Banken håller sedan auktion där dina motspelare får bjuda på fastigheterna. Även om de varit belånade säljs de nu obelånade.

När du inte kan betala till en annan spelare

Om det är en annan spelare du inte kan betala till säljs eventuella hus och hotell tillbaka till banken till halva det ursprungliga priset. Den spelare som gjort dig bankrutt får sedan dina pengar, eventuella ”du slipper ut ur fängelse-kort” och dina fastigheter, belånade eller ej. Mottagaren kan välja att lösa eventuella lån direkt, eller betala 10 procent i ränta. Inte heller mottagaren får ta ut hyra på en fastighet som är belånad.

Bra strategier i Monopol

Eftersom de fastigheter du har genererar inkomster i Monopol är det bra att ha så många som möjligt. Elverket och Vattenledningsverket ger inte lika stora inkomster som många andra, men bidrar också.

Försök få hela serier, eftersom de redan från början ger dig mer betalt, men när det gäller gator och torg dessutom ger dig möjlighet att bygga hus och hotell och kunna ta ännu mer betalt.

Det kan vara klokt att försöka köpa fastigheter ur alla serier. Det ger dig möjlighet att förhandla med andra spelare som kan vilja ha en viss fastighet. Du kan antingen använda dem för att komma åt en fastighet som någon annan har, eller sälja en fastighet till ett högre pris till någon som vill ha den.

Bygg så snart du kan, för att öka intäkterna och göra det svårare för dina motspelare.

Serie fastigheter i Monopol
Samla alla tomter i en serie för att ta mer betalt.

Alternativa regler i Monopol

Monopol har kommit i en lång rad versioner, där reglerna emellanåt kan skilja sig från originalet. Dessutom finns många hemsnickrade regler, som när det handlar om populära spel. Se till att ni är överens om vilka Monopolregler som gäller, helst innan ni börjar spela. Här är några relativt vanliga varianter på regler i Monopol:

Dela ut lagfartsbevis vid starten

För att förkorta speltiden kan ni låta bankiren blanda samtliga lagfarter och slumpmässigt dela ut till exempel två var till varje spelare.

Enklare att bygga hotell

En annan variant som brukar göra att det går snabbare för en spelare att få Monopol är att bara kräva tre hus ( i stället för originalreglernas fyra) innan ni får bygga hotell.

Tidsbegränsning

Ni kan bestämma hur länge ni ska spela, och räkna vem som blivit rikast vid den givna tidpunkten. Kom överens om hur alla värden ska räknas. Om ni till exempel bestämmer att det är samma värde som gäller som om ni skulle sälja allt till banken får ni fulla inköpsvärdet på tomterna och halva priset av husen, medan ”Du slipper ut ur fängelse-kortet” inte ger någonting. Kanske föredrar ni i stället att husen är värda lika mycket de kostat att köpa, och att fängelse-kortet är värt lika mycket som det kostar att annars slippa ut ur fängelse? Kom överens om vad som gäller i just er omgång.

Pott vid Fri parkering

Vissa kör med att alla skatter, böter och liknande som banken ska ha enligt Monopol originalregler läggs vid Fri parkering. Nästa spelare som hamnar på rutan Fri parkering får pengarna. Det här är kanske den vanligaste avvikelsen från originalreglerna. Det är kul – om du inte har något emot att spelet tar lite längre tid.

Dubbla summan på GÅ

Varje spelare som passerar GÅ får pengar – men några låter den spelare som landar på rutan GÅ få dubbla beloppet.

Spela Monopol med snabbtärning

I vissa speluppsättningar finns en snabbtärning. Slår du med tärningen 1, 2 eller 3 adderas siffran till de vanliga tärningarna. I de fall hyran bestäms av tärningar, till exempel vid Elverket, är bussen och Monopolgubben värda 0.

Om du i stället slår en buss får ni välja om ni vill flytta som en eller båda de andra tärningarna visar. Visar de tre tärningarna en buss, 1 och 5, kan du välja att flytta ett steg, fem steg eller sex steg.

När Monopolgubben kommer upp flyttar du som vanligt och gör det du ska på rutan, men får sedan flytta till nästa lediga tomt och välja att köpa den eller låta den gå på auktion. Är alla tomter sålda måste du i stället gå till nästa tomt som någon annan äger, och betala hyra där.

Ifall de båda ”vanliga” tärningarna visar samma siffra räknas inte snabbtärningen – förutom om snabbtärningen också visar samma siffra. Visar samtliga tre tärningar samma sak får du flytta till valfri ruta.

Du använder inte snabbtärningen om du slår för att slippa ut ur fängelset.

Klassisk pil GÅ i Monopol
Den klassiska varumärkesskyddade pilen vid GÅ i Monopol

Från The Landlord’s Game till dagens klassiska Monopol

Charles Darrow brukar anges som Monopols upphovsman. Han var en amerikansk ventilationsförsäljare som blev arbetslös vid den stora börskraschen 1929. Många av hans grannar och vänner spelade ett sällskapsspel där de köpte och sålde fastigheter. Arbetslös som han var började han måla spelplaner på oljeduk, och döpte spelet till Monopoly.

Darrow anlitade en grafisk designer för att ta fram de symboler som vi än i dag känner igen: den röda pilen vid Gå, loken vid stationsområdena, glödlampan vid elverket etcetera. Darrow copyrightskyddade spelet 1933, och 1935 fick han patent på det och sålde rättigheterna till Parker Brothers. Parker Brothers köptes senare upp av speltillverkarjätten Hasbro, som i dag äger rättigheterna.

Men, som nämndes ovan spelade många redan ett liknande spel. Var kom då det ifrån? Den politiska aktivisten Elizabeth Magie släppte 1903 spelet The Landlord’s Game, för att pedagogiskt illustrera hur markägande, hyror och skatter påverkade samhället. Magie tog 1904 patent på spelet, som blev populärt och spreds inte minst bland studenter som gjorde egna kopior.

Först när ekonomiprofessorn Ralph Ansbach 1973 hamnade i tvist med Parker Brothers kring sitt spel Anti-Monopoly uppdagades likheterna med Magies The Landlord’s Game. Parker Brothers förvärvade därefter rättigheterna även till det.

Många olika spelplaner i Monopol

Darrow lärde sig spelet av vännen Charles Todd som spelat det i Atlantic City där det blivit populärt bland en grupp kväkare. Hans version av Monopol hämtade därför platserna på spelplanen från just Atlantic City, och det är de som fortfarande används i den amerikanska utgåvan.

Den första svenska utgåvan kom 1937 och gavs ut av Åhlén & Åkerlunds förlag. En medarbetare fick leta runt i Stockholm för att bestämma lämpliga platser att ha med. Under 2000-talet har spelplaner kommit som utspelar sig i både Göteborg och Uppsala, och även en variant som har olika svenska orter i stället för gator.

Det har dessutom gjorts Monopolspel med djur, musikgrupper, dataspel samt filmer och tv-serier som teman.

Hadi Magnusson
Skriven av

Hadi Magnusson

Hadi Magnusson har en imponerande akademisk bakgrund med en examen i pedagogik och didaktik. Hennes utbildning har gett henne en djup förståelse för mänskligt beteende och interaktion. Det är kunskaper som hjälper henne skapa pedagogiskt och lättläst innehåll åt oss på Sällskapsspel. Hennes intresse för att lära ut saker och förstå människor gör henne till en uppskattad medarbetare. Självklart har hon dessutom ett glödande intresse för sällskapsspel. Varje vecka träffar hon en grupp vänner. De turas om att välja ut ett spel som de då spelar tillsammans. Under kvällen spelar de sedan och pratar och har skoj i timmar.

FAQ – Vanliga frågor om Monopol

Vad händer om banken går i konkurs i Monopol?

I Monopol kan banken inte gå i konkurs. Skulle sedlarna ta slut upprättar ni kontoutdrag som visar saldot för varje spelare.

Måste jag i Monopol visa öppet hur mycket pengar jag har?

Nej, du kan lägga alla dina pengar i en hög eller på annat sätt dölja för de andra spelarna hur mycket du har. Dina fastigheter måste däremot ligga väl synliga.

Hur mycket pengar får jag om jag säljer ett hotell i Monopol?

Hotellet är värt själva hotellet samt fyra hus. Priserna varierar för olika fastigheter. Läs på lagfartsbeviset. Banken betalar bara halva inköpspriset för hus och hotell.

Vad händer om husen tagit slut i Monopol?

Om du vill köpa hus, men banken inte har några att sälja och ingen annan spelare vill sälja hus till dig får du vänta tills det finns lediga hus igen.

Får jag ta ut hyra även om jag sitter i fängelse i Monopol?

Ja.

Hur räknar man ut hyran i Monopol om en fastighet i en hel serie är belånad?

Se det som att den belånade fastigheten tillhör banken för tillfället, även om ingen kan köpa den. Du kan inte ta ut hyra för den fastigheten, och om någon går på en annan fastighet i samma serie räknas det heller inte som att du har hela serien.