Yatzy

Yatzy är ett populärt sällskapsspel där du ska slå tärningar i förutbestämda kombinationer. Förutom klassisk Yatzy går det att spela flera varianter, både officiella som Maxi Yatzy och Yahtzee och andra mer inofficiella. Vi berättar hur du spelar dem alla. Många av oss förknippar Yatzy med semestrar och olika högtider när familjen samlas. Men i dag kan du också spela Yatzy online, med familj och vänner som är långt bort.

Yatzy online

Här ovan kan du spela den internationellt sett vanligaste varianten, Yahtzee, mot en fiktiv motståndare. Du slår genom att klicka på ”Roll” till höger om spelplanen. Markera de tärningar du vill spara mellan slagen genom att klicka på dem. När du slagit färdigt klickar du på det fält i protokollet där du vill föra in värdet av ditt slag. Kolumnerna summeras automatiskt när alla spelfält är ifyllda.

Det finns andra sajter där kan du spela vanlig Yatzy online, och om du vill spela på telefonen finns appar för både android och ios. Vissa låter dig spela mot en dator och andra mot slumpmässiga motståndare, medan några låter dig bjuda in dina egna vänner till en omgång.

Du kan spela Yatzy på dator eller mobil.
Det finns många varianter av Yatzy online.

Kort fakta om Yatzy

Yatzy är ett sällskapsspel som är känt åtminstone sedan 1938. Du spelar med fem tärningar, och ska slå kombinationer enligt ett färdigt protokoll. Tur är viktigt, men du kan också ha nytta av att kunna bedöma sannolikhet när du väljer vad du ska satsa på.

Kärt barn har många namn. I England spelar de Poker dice, i Latinamerika Generala, i Tyskland Kniffel, i Polen Jacy-Tacy och i USA Yahtzee. Spelen skiljer sig åt något, men grunden är densamma.

Antal spelare: 1 +
Lämplig ålder: 4 + år
Tidsåtgång: Cirka 30 minuter, beroende på antal deltagare
Utrustning: 5 tärningar och Yatzy-protokoll
Går att spela online: Ja, mot vänner eller slumpmässiga motståndare

Så här spelar du Yatzy

Ni behöver fem tärningar och ett Yatzy-protokoll. Ni kan slå om vem som ska börja; alla slår en tärning, och den som får högst börjar. Turen går medsols. Varje spelare har tre slag, och kan spara tärningar mellan slagen. Spelaren väljer själv vilket av de tomma fälten i protokollet hen vill satsa på. Fyra sexor kan vara fyrtal, men också sexor i övre delen.

Alla protokollfälten får väljas en gång. I den övre halvan gäller det att så många tärningar som möjligt visar samma siffra. Försök gärna slå fler av de högre talen, så kan du använda fälten med de låga talen när det går mindre bra. Läs mer om Yatzy bonus längre ned i texten.

Nedre halvans kombinationer är till stor del desamma som i poker. I ett par visar två tärningar samma siffra, medan fyra tärningar bilda två olika par i två par. Tretal och fyrtal har tre respektive fyra tärningar med samma sida upp. I liten stege ska du ha en vardera av siffrorna 1–5, i stor stege siffrorna 2–6. Kåk är en kombination av ett par och tretal.

I nedre halvan av Yatzy spelplan hittar du också chans och yatzy. Chans är värdet av alla fem tärningar, i valfri kombination. Yatzy kräver däremot att alla tärningar visar samma siffra. Det är svårt, men i gengäld får du 50 poäng.

Om du efter tre slag inte har en kombination som passar i ett tomt fält, måste du stryka något. Här kommer taktiken in, och du behöver ta hänsyn till både värde och sannolikhet. Ettor ger få poäng, men kanske behöver du dem för att få bonus? Väljer du att stryka yatzy, för att det är osannolikt att du slår det? Om det är få omgångar kvar kanske det är lika svårt att slå en stege?

Yatzy bonus

För att få bonus i Yatzy krävs att du får ihop en totalsumma på minst 63 poäng på den övre halvan. Bonusen ger dig 50 extra poäng.

Tre av varje (tre ettor, tre tvåor, tre treor etcetera) blir sammanlagt 63 poäng. Du behöver inte alls slå tre av varje, utan bara nå den totala poängsumman, men det kan ändå vara bra att ha detta ”tre av varje” som riktmärke. För du in färre än tre av något i protokollet behöver du en extra av ett högre värde.

Se till att använda slagen strategiskt så du inte missar din Yatzy bonus. Det är sannolikt att du inte har tur med samtliga slag, och att du hamnar i en situation där du behöver stryka något. Eftersom du kan få högst fem poäng för ettor kan det vara bra att ha möjlighet att stryka dem helt eller föra in ett lägre värde. Försök därför gärna slå fler av något av de högre talen. En extra sexa gör till exempel att du både kan stryka ettorna och klara dig med två treor, eller att du har bara två vardera av ettor, tvåor och treor.

Yatzy bonus
I både Yatzy och Yahtzee kan du få bonus, men med olika värde.

Yatzy i fler varianter

När ett spel är så här populärt händer det ofta att människor hittar på sina egna regler. Här följer några varianter av Yatzy som ni kan testa.

Tvång och halvtvång

I tvång följer ni ordningen i protokollet, och spelar uppifrån och ned; ettor följs av tvåor, sedan treor och så vidare ända ned till yatzy. Spelet blir på så här sätt mer slumpstyrt när spelaren inte kan räkna med sannolikheten att tärningarna går att slå till ett visst resultat.

I halvtvång väljer ni fritt vilken siffra i övre halvan av protokollet ni vill satsa på, tills alla fält där är fyllda. Därefter fortsätter ni med den nedre halvan i turordning.

Förvals-Yatzy

Det här är okomplicerat. Varje spelare väljer före sina tre slag vad hen ska slå.

Sabotage-Yatzy

I många spel är ett sätt att vinna att göra det svårare för motståndaren, och det är vad det här går ut på. I Sabotage-Yatzy slår spelaren ett slag. Därefter får personen som sitter till höger (eller kanske mitt emot om ni är två spelare) välja vad spelaren ska satsa på. Chansen att få bonus och höga poäng här är inte så stor. Men det kan kanske också finnas snälla medspelare?

En variant på Sabotage-Yatzy är att låta varje spelare få fyra slag, det vill säga tre slag efter att motspelaren bestämt vad spelaren ska satsa på. Kanske minskar det frustrationen något?

Maxi Yatzy

Grundidén med Maxi Yatzy är densamma som i Yatzy. Skillnaden är att ni här spelar med sex tärningar i stället för fem, att ni behöver mer poäng för att få bonus, och att det finns några fler kombinationer som ni ska slå.

I Maxi Yatzy kan ni också spara slag till en senare omgång. Ibland följer små polletter med spelet, och ni kan ta en pollett när ni sparar ett slag och sedan betala med den för ett extra slag. Har ni inga polletter går det bra att skriva i protokollet. Att kunna spara slag för att använda dem vid ett bättre tillfälle ökar det strategiska inslaget i spelet.

När det gäller bonus finns det två varianter av reglerna i Maxi Yatzy. Enligt Algas regler ska du ha 84 poäng för att få 100 bonuspoäng. Fyra av varje ger 84 poäng. Enligt Egmont Kärnans regler ska du i stället nå 75 poäng för att få 50 bonuspoäng. Fyra av vardera 4, 5 och 6 samt tre vardera av 2 och 3 ger 75 poäng.

Utöver de vanliga fälten finns också tre par, femtal, full stege, hus, torn och maxiyatzy. Tre par är precis vad det låter som, tre olika par. Femtal ersätter det som är yatzy i det vanliga spelet. Full stege innebär att du ska ha en av varje siffra, 1–6. I hus ska du ha två olika tretal, och i torn ett par plus ett fyrtal. Ett kast där alla sex tärningar visar lika ger dig maxiyatzy som är värt 100 poäng.

Yahtzee vanligare än Yatzy
Yahtezee är den vanligare varianten av Yatzy utanför Skandinavien.

Yahtzee

Amerikanska Yahtzee är den vanligaste versionen av Yatzy utanför Skandinavien. Enligt uppgift säljs 50 miljoner exemplar av spelet varje år! Yahtzee skiljer sig ganska mycket åt från det vi kallar Yatzy. Den största skillnaden är hur ni räknar poäng, men par och två par finns inte heller med här.

Även i Yahtzee ska du få 63 poäng i den övre delen (1–6) för att erhålla bonus, men bonusen är bara värd 35 poäng.

För att få tretal och fyrtal krävs som vanligt att tre respektive fyra tärningar visar samma siffra. Men, här räknar du ihop värdet av samtliga tärningar. Om du till exempel slår 5 + 5 + 5 + 5 +6 kan du räkna det som både tretal och fyrtal. I vanlig Yatzy skulle du få 15 poäng för tretal och 20 för fyrtal. I Yahtzee får du däremot 26 poäng – summan av värdet på alla tärningar – för båda alternativen.

En kåk ger alltid 25 poäng, oavsett vilka sifferkombinationer den består av. En liten stege består av fyra siffror i följd, det vill säga 1–4, 2–5 eller 3–6 och är alltid värd 30 poäng. En stor stege är fem siffror i följd, antingen 1–5 eller 2–6 och ger alltid 40 poäng.

Chans är som vanligt summan av valfria tärningar, och yahtzee är fem likadana och ger 50 poäng.

Särskilda regler vid dubbel Yahtzee

Om du redan har fått yahtzee och slår det igen får du en extra bonus om 100 poäng. Enklast markerar du det genom att sätta en etta framför de 50 poäng som finns i yahtzee-fältet. För att få den här bonusen måste du redan ha fått 50 poäng för yahtzee. Du kan alltså inte få bonus om du tidigare strukit fältet.

För att alla spelare ska ligga i fas ska du skriva in även den här omgången i ett spelfält. Yahtzeen blir en joker, och det finns tre olika regler som styr hur du får använda den.

  • Ursprunglig jokerregel: Du får välja mellan kåk (25 poäng), liten stege (30 poäng) och stor stege (40 poäng) när du placerar din joker.
  • Tvingande jokerregel: I första hand måste du använda det fält som motsvarar siffrorna på tärningarna – till exempel fyror om du slagit yahtzee på fyror. Om det fältet är upptaget väljer du mellan kåk, liten stege och stor stege. Om även de är tagna måste du stryka ett annat ledigt fält i den övre delen.
  • Fri jokerregel: Du måste placera resultatet i motsvarande fält i övre delen när så är möjligt. Om det fältet är upptaget måste du stryka ett annat fält i den övre delen. Endast om hela den övre delen redan är fylld får du välja mellan kåk, liten stege och stor stege.
Hadi Magnusson
Skriven av

Hadi Magnusson

Hadi Magnusson har en imponerande akademisk bakgrund med en examen i pedagogik och didaktik. Hennes utbildning har gett henne en djup förståelse för mänskligt beteende och interaktion. Det är kunskaper som hjälper henne skapa pedagogiskt och lättläst innehåll åt oss på Sällskapsspel. Hennes intresse för att lära ut saker och förstå människor gör henne till en uppskattad medarbetare. Självklart har hon dessutom ett glödande intresse för sällskapsspel. Varje vecka träffar hon en grupp vänner. De turas om att välja ut ett spel som de då spelar tillsammans. Under kvällen spelar de sedan och pratar och har skoj i timmar.