Kortspel

Kortspel är en enkel form av sällskapsspel som går att variera i det oändliga. Vi ska här gå igenom olika typer av kortspel, och beskriva olika termer du kan stöta på, så att det blir lättare att hitta det du gillar och förstå alla regler. Du kan här också läsa mer om kortspelets historia, och om några kända historiska personer som ägnat sig åt kortspel.

Bästa kortspelen 2023

När det gäller sällskapsspel finns det nog inget som går att variera så mycket som just kortspel. En vanlig kortlek erbjuder möjlighet att såväl utmana vänner som att fördriva tiden själv i en patiens. Det finns olika svårighetsgrader, från enkla som ni lär er på en minut till mer avancerade som det tar flera år att träna upp strategin i. Kortspel vi rekommenderar är:

Olika typer av kortspel

Kortspel brukar delas in i olika kategorier beroende på hur man spelar.

Sticktagningsspel – världens vanligaste form av kortspel

I ett sticktagningsspel lägger vanligen deltagarna ut ett varsitt kort, och alla de utlagda korten tillsammans utgör ett stick. Oftast är det den som lägger det högsta kortet i den först utlagda färgen som vinner sticket, men det finns också flera kortspel där ni spelar med trumf som är mer värd än ursprungsfärgen. Den som vinner sticket brukar få lägga ut första kortet i nästa stick.

Sticktagningsspel var den första formen av kortspel som kom till Europa, och är fortfarande den vanligaste formen av kortspel både här och världen över. Ett undantag är Kina, där fiskespel är den mest populära formen av kortspel.

Exempel på sticktagningsspel är Plump, Femkort och Bridge.

Fiskespel – den vanligaste formen av kortspel i Kina

Fiskespel är en typ av kortspel där du ska försöka ta, eller fiska upp, kort som ligger på bordet. I de fall du inte kan fiska upp något från bordet får du i stället lägga ut ett kort som därefter bidrar till vidare fiskemöjligheter.

Även fiskespel har sitt ursprung i Kina, och det är fortfarande den mest populära kortspelsformen där. I Sverige är Kasino och Mulle vanliga fiskespel.

Hasardspel – inte alltid kortspel om pengar

Med hasardspel menar man spel där utgången beror på slumpen snarare än spelarens skicklighet. Ordet hasard kommer från franskan och betyder just slump eller tillfällighet. Ett exempel på kortspel som räknas som hasardspel är Baccarat.

Eftersom man inte sällan spelar man om pengar i den här typen av kortspel, syftar många på just spel om pengar när de talar om hasardspel, även om det inte var den ursprungliga betydelsen.

Kortspel Poker
Redo för en omgång poker?

Poker – dagens vanligaste arrangerade kortspel

En annan vanlig grupp av kortspel är Poker – kanske det första många tänker på när kortspel kommer på tal. Utmärkande för Poker är att det är en kombination av både kortspel och vadslagningsspel där du i varje giv får satsa eller låta bli att satsa på om du tror att du får bra kort eller inte.

Det finns många olika varianter av Poker, både enklare pokerspel att spela hemma och mer avancerade pokervarianter för tävlingssammanhang.

Patiens – kortspel för en person

Patienser är en väldigt populär form av kortspel, avsedda för en person. I en patiens lägger du ut korten i ett specifikt mönster, och får flytta dem enligt olika regler med målet att få patiensen att ”gå ut”.

En klassisk patiens är Harpan, som numera också är vanlig online.

Kortspel med särskilda kortlekar

Lite då och då släpper någon tillverkare ett nytt spel med särskilda kort och regler. Några blir populära en kort period, andra passerar relativt obemärkta, och så finns det de som blir kvar som klassiska kortspel. Exempel på det senare är till exempel Uno, Skip-Bo, Löjliga familjen och Sushi Go!

Vanliga termer i olika kortspel

Det finns olika termer som kan dyka upp i beskrivningar av olika kortspel, och som kanske inte ingår i vårt vardagliga vokabulär. Skulle du stöta på något ord du inte förstår i våra beskrivningar av olika kortspel hoppas vi att vi förklarat allt tillräckligt väl här.

Bud

När du lägger ett bud i kortspel anger du hur många stick du ska ta. Ibland kan varje deltagare lägga ett valfritt bud, vilket som helst – ibland är du tvungen att bjuda över redan lagda bud eller annars passa.

Kortspel med budgivning är till exempel Bridge och Plump.

Färg

I en standardkortlek finns fyra färger, nämligen hjärter, klöver, ruter och spader. Röda respektive svarta kort är här inte av olika färger, utan räknas som olika kulörer.

I många kortspel måste du följa färg om du kan. Det betyder att du måste lägga samma färg som den först utlagda färgen i omgången. I det fall du inte kan följa färg kan du ibland använda trumf eller saka.

Förhand

Begreppet förhand syftar på den person som startar spelet, vanligen den som sitter till vänster om given, personen som delar ut korten.

Giv

Giv kan syfta på tre olika saker. Det brukar enkelt framgå av sammanhanget om det avser:

Hand kortspel
I kortspel är din hand de kort du har fått eller tagit upp och har på handen.

Hand

En hand avser de kort du fått utdelade till dig i en giv eller har plockat upp och därefter har ”på handen”. De är vanligen synliga för dig, men osynliga för övriga spelare.

Honnörskort

I vissa kortspel dyker begreppet honnörskort upp. Honnörskorten är då ess, kung, dam, knekt och tio i respektive färg.

Klädda kort

De klädda korten är inte helt förvånande de med kläder på sig, det vill säga kung, dam och knekt. Andra namn på de klädda korten är målare, bildkort eller hovkort.

Kortlek

En standardkortlek, även kallad fransk-engelsk kortlek, består av färgerna hjärter, klöver, ruter och spader, med 13 kort i varje färg från ess till kung. Oftast innehåller standardkortleken också ett antal jokrar. Jokrarna använder ni bara i vissa kortspel, medan ni plockar bort dem innan ni blandar leken för andra kortspel.

Det finns också särskilda kortlekar med andra kort avsedda för särskilda spel. Om det inte uttryckligen står att det handlar om en sådan är det dock standardkortleken det gäller.

Kulör

Röda respektive svarta kort är i kortspel vanligen inte olika färger utan olika kulörer. Med färg menar man i stället hjärter, klöver, ruter och spader.

Kupera

Att kupera en kortlek innebär att man delar den i två delar och lägger ihop dem i omvänd ordning. Det här gör man för att undvika att den som blandar kan fuska. Ofta låter man den som sitter på givarens högra sida, och alltså får kort näst sist, kupera.

Maska

Att maska innebär att försöka ta ett stick från en motståndare med ett kort som är lägre än motståndarens högsta kort. Det kan du göra till exempel när du tror att de högre korten tillhör någon som redan lagt kort i rundan, och du därför kan ha möjlighet att ta ett stick du annars inte skulle kunna ta.

Pass

I vissa kortspel kan ni välja att spela pass. Det innebär att ni i den spelomgången ska ta så få stick som möjligt för att få poäng. Möjligheten att spela pass förekommer till exempel i Whist och Bismarck.

Renons

Att vara renons eller ha en renons innebär att du saknar kort i den färg som gäller.

Saka

När du saknar kort i rätt färg får du saka ett annat kort. Det innebär alltså att du offrar ett kort, och att du inte kan vinna något med det.

Sang

Vid sang spelar ni utan trumf.

Stack

De kort som inte är utdelade, det vill säga de som är kvar i högen.

Stick

Ett stick är vanligen de kort som samtliga deltagare i ett kortspel lägger ut i en runda. Ofta är ett stick värt ett poäng, men det finns också kortspel där det gäller att ta ett visst antal stick, eller ibland så få stick som möjligt, för att få poäng.
Ordet stick, i den här betydelsen, finns belagt i det svenska språket sedan 1500-talet.

Svit

Svit betyder i kortspel samma sak som färg. Hjärter, klöver, ruter och spader är sålunda fyra sviter.

Trumf
Med trumfkort kan du slå ett kort av högre valör.

Trumf

Trumfkort är kort som har högre rang än ”normalt”. Oftast är det en viss färg som är trumffärg och därför rankas högre än andra färger. Det betyder till exempel att om spader är trumf kan spader tio slå ruter kung trots lägre valör, eftersom spader är mer värt än ruter.

Trumffärg kan väljas antingen genom bud eller genom att ni drar ett kort. Olika regler gäller för hur man får spela sina trumfkort. I många kortspel gäller till exempel att du bara får spela ett trumfkort när du inte kan följa färg.

Utspel

Ett utspel är ett annat uttryck för det första kort någon spelar efter att korten är utdelade, och som ofta bestämmer vilken färg som gäller i ett stick. Den som lägger det första kortet spelar ut, eller gör ett utspel.

Valör

Kortens valör är deras givna värde, där ess i de flesta spel är den högsta valören, följt av kung, dam, knekt och sedan de numrerade korten i fallande ordning. Förenklat kan man säga att det är kortens siffervärde. Se även under Trumf.

Kortspelets historia

Eftersom kort ofta framställts av papper, ett material som lätt förfaller, vet vi inte säkert var och hur kortspel uppstod. Vi får därför här berätta om de teorier flest ansluter sig till.

Kortspel uppstod troligen i Asien

Det tycks råda någorlunda konsensus om att kortspel uppstod i Asien, men olika forskare placerar ursprunget i Kina, Indien, Persien eller Egypten. (Några hävdar dessutom att kortspel uppstod i Romarriket, eventuellt parallellt med uppkomsten i Asien.)

En vanlig teori är att kortspelandet uppstod under den kinesiska Tang-dynastin på 800-talet, i samband med att kineserna kom på tekniken att trycka med med hjälp av träblock. Det finns skrifter från den tiden som beskriver vad som liknar kortspel, även om inga kort finns bevarade.

Kortspelandet spred sig över Asien under 1000-talet, och nått Egypten. De allra äldsta ännu bevarade spelkorten – eller snarare fragmenten av spelkort – är daterade till 1100- och 1200-talen. Det är fyra kortfragment som kommer just från Egypten och finns i Keir-samlingen på Benaki-museet i Aten.

Kortspel sprider sig och utvecklas i Europa

Det tidigaste omnämnandet av spelkort i Europa som vi känner till är från Katalonien år 1371, där kortspel dock verkar vara ganska allmänt känt vid tiden. En teori är därför att kortspel kommit till Europa via Spaniens sjöfartshandel med Egyptens mamluker.

Från slutet av 1300-talet finns flera texter i Europa som nämner kortspel – inte sällan i förbud mot kortspel, men också till exempel i en tysk skrift daterad 1377 av munken Johannes där han beskriver kortspel. Vi vet också att det redan 1380 fanns spelkortsfabrikanter i Nürnberg som handmålade spelkort.

På 1400-talet började man även i Europa trycka spelkort med hjälp av träsnitt. Det gjorde att tillverkning av kortlekar kunde ske i större skala, och kortspel spred sig. Symbolerna hjärter, klöver, ruter och spader uppstod i Frankrike på 1480-talet och blev snart stilbildande. Sedan dess ingår de i den fransk-engelska kortleken, som i dag är standardkortlek världen över.

De tidiga kortens spetsiga hörn blev lätt skavda, och spelarna kunde se vilka kort motståndarna hade på handen. För att undvika det fick spelkorten i mitten av 1700-talet därför rundade hörn.

I vissa kortlekar följde ett kort med som gjorde reklam för tillverkaren. Eftersom människor är påhittiga fanns snart ett kortspel där även reklamkortet användes. Kortspelet hette Euchre, och blev vanligt i USA efter det amerikanska frihetskriget. Där tog de 1857 fram  jokern, som ett standardkort som fick ersätta de olika reklamkorten.

Kortlekar har än i dag lite olika utformning. Här i Sverige tänker vi oftast att kortlekar ska se ut som de kort som Öbergs tillverkat sedan början av 1900-talet. Något du dock kanske inte tänkt på är att de klädda korten är färgkoordinerade: Hjärter har röda kläder, klöver lila, ruter blå kläder och spader har gröna kläder. I dag tillverkas Öbergs spelkort hos Cartamundi i Belgien.

Standardkortlek
Den fransk-engelska kortleken används numera som standardkortlek världen över.

Kända kortspelare

Bridge var länge det mest populära kortspelet världen över. Den bridgespelare som de flesta anser vara den bäste genom tiderna heter Bob Hamman. Men bland mer allmänt kända namn hittar vi också många bridgespelare, som till exempel:

I dag har Poker tagit över som det mest populära kortspelet, och förekommer ofta i filmer som utspelar sig både i Vilda västern och under senare tid. Bland kända personer som spelar Poker hittar vi:

Kortspel i Vilda västern

Under den epok som vi i dag kallar Vilda västern reste många män runt mellan olika samhällen som poppade upp intill gruvfyndigheter. Utan familjer behövde de något att fördriva tiden med när de inte arbetade, och det var vanligt att gruvsamhällena hade en saloon med möjlighet till både kortspel och kvinnligt sällskap.

Under denna tid drev många laglösa omkring och försökte sko sig på andra. Både fynd från gruvorna och spelvinster från kortspel gjorde att det fanns skäl att kunna försvara sig, och flertalet revolvermän gjorde sig kända. Vi ska här titta på några omtalade revolvermän som gillade kortspel.

Död mans hand
Olycksbådande Död mans hand

Wild Bill Hickok sitter med död mans hand

Wild Bill Hickok, på svenska känd även som Vilde Bill, spelade 1876 poker med tre vänner på Carl Manns saloon i gruvstaden Deadwood i Dakotaterritoriet när han blev skjuten i bakhuvudet av Jack McCall. I sin hand ska Hickok vid tillfället ha haft två svarta ess och två svarta åttor, vilket gav upphov till död mans hand.

Värt att nämna är dock att man började tala om död mans hand vid slutet av 1900-talet, och att innehållet i handen varierade. Inte förrän 50 år efter Wild Bill Hickoks död började man förknippa död mans hand med just honom, och det finns ingen med honom samtida källa som anger att han hade just svarta ess och åttor på handen när han blev skjuten. Det finns också olika idéer om vilket det femte kortet var.

Vänskapen mellan Wyatt Earp och Doc Holliday – tack vare kortspel

Den mest kända revolverstriden från Vilda västern är nog den vid O. K. Corral, i gruvstaden Tombstone i Arizona. Själva striden varade bara en halv minut, men har inspirerat ett stort antal böcker och filmer.

Med i denna strid är Wyatt Earp och Doc Holliday, båda hängivna kortspelare och erkända revolvermän. Just kortspel är anledningen till att de befann sig i Tombstone vid tillfället, och även en av anledningarna till att de en gång blev goda vänner.

Wyatt Earp hade 1877 fått i uppdrag att gripa Dirty Dave Rudabaugh som rånat Santa Fe Railroads byggarbetsplats i Kansas och därefter flytt till Texas. Earp reste de 64 milen till Fort Griffin, där ägaren till en saloon bekräftade att Rudabaugh varit där men rest vidare, oklart vart. Kanske kunde Earp höra med Doc Holliday som hade spelat kort med Rudabaugh?

Holliday berättade att Rudabaugh nog var på väg tillbaka till Kansas. Earp telegraferade hem, men stannade sedan kvar och ägnade sig åt kortspel i en månad innan han återvände. Earp och Holliday var därefter vänner för livet.

Holliday drev senare ett casino i Las Vegas när Earp, då känd som framgångsrik sheriff i Dodge City, kom för att övertala honom att följa med till Tombstone. Där fanns stora silverfyndigheter, och mycket pengar i omlopp att spela om. Holliday reste med till Prescott där han trodde han kunde tjäna mer på kortspel, medan bröderna Earp fortsatte till Tombstone där Wyatt öppnade en saloon och bröderna blev sheriffer. Holliday anslöt ett år senare.

Den laglösa gruppen Cowboys trakasserade ständigt invånarna i Tombstone. Den 26 oktober 1881 möttes till sist Cowboys och bröderna Earp, samt den tillfälligt insvurne polisen Holliday, i den kända uppgörelsen vid O. K. Corral.