Patiens

En rolig patiens är ett utmärkt sätt att fördriva tiden på, att koppla av och samtidigt ge hjärnan stimulans. Allt du behöver är en kortlek och ett utrymme för att lägga ut korten på. Numera kan du också lägga patiens online gratis, på en dator, telefon eller surfplatta. I vissa patienser behöver du också en hel del tur för att de ska gå ut – medan andra kräver din skicklighet.

Vad är en patiens?

En patiens är ett kortspel som vanligen spelas av en person. Förenklat kan man säga att gemensamt för patienser är regler som bestämmer hur du inledningsvis lägger ut kort i ett visst mönster, hur du får flytta korten och hur de ska ligga för att patiensen till sist ska ”gå ut” så att du vinner.

Det finns patienser med olika svårighetsgrad, både vad gäller tiden det tar att lära sig dem och hur svårt det är att få dem att gå ut. Vissa går rent teoretiskt alltid ut om du flyttar korten rätt. Andra patienser kan det vara rent omöjligt att få att gå ut, men det kan ändå vara en rolig utmaning att se hur långt man kan komma. När du lägger patiens online kan du ibland också jämföra poäng för hur effektivt du har lagt poängen.

Ordet patiens har kommit till svenska språket från franskans patience som betyder tålamod. I Nordamerika kallas patienser oftast solitaire, från franskans ord för ensam, eftersom det är ett kortspel för en person.

De mest populära patienserna online

Det finns åtminstone över 500 patienser. Om du vill hitta mer ovanliga patienser rekommenderar vi att du bläddrar i någon av de tjocka böcker som beskriver olika patienser. Men vill du hitta en populär patiens kan du välja i listan här. Inte helt överraskande har många av dem blivit populära för att de är patienser online.

  1. Harpan
  2. Spindelharpan
  3. Pyramiden
  4. Idioten
  5. Kungen
  6. Canfield
  7. De tre tornen
  8. Klockan
  9. Monte Carlo
  10. De fyrtio rövarna
Tålamod krävs för en bra patiens
När du lägger patiens på nätet kan du tävla mot dig själv. Ju färre drag du klarar patiensen på, desto fler poäng får du.

Tips som gör dig till en mästare på patiens

Patiens är ett spel som kräver både tålamod, strategi och skicklighet. Om du vill ta ditt patiensspel till nästa nivå och bli mer framgångsrik får du här några tips på strategier som kan hjälpa dig att lägga patiens som en riktig mästare.

Planera framåt

Att planera dina drag i förväg är en av de viktigaste aspekterna av patiens. Ta dig tid att analysera hur korten ligger. Identifiera vilka kort du behöver flytta, och i vilken ordning. Ju bättre du kan förutse konsekvenserna av dina drag, desto bättre beslut kommer du att kunna fatta.

Rensa kolumner

I många patienser har du nytta av att försöka rensa kolumner genom att flytta kort från en kolumn till en annan. När du frigör dolda kort och skapar flyttbara sekvenser skapar du mer utrymme och därmed fler möjligheter för att flytta kort framöver. Det ökar dina chanser att få patiensen att gå ut.

Var uppmärksam på essen i patiens

Essen är i många patienser viktiga kort, eftersom de kan utgöra basen för en hel sekvens. Se till att hålla reda på var dina ess finns, och använd dem strategiskt för att underlätta spelet.

Flytta klokt

I många patienser kan du organisera dina kort genom att flytta om dem. Var försiktig. Du vill flytta korten för att skapa fördelaktiga spelbara kombinationer, utan att blockera alternativ som du kan ha nytta av framöver.

Anpassa strategin efter vilken patiens du lägger

Det finns ett stort utbud av patienser, och de har olika regler och struktur. För att bli en mästare är det viktigt att förstå och anpassa din strategi för varje enskild patiens. Att bli riktigt bra på en patiens kräver både tid och tålamod.

Öva regelbundet

Som de allra flesta spel kräver patienser övning för att du ska bli riktigt bra. Ju mer du spelar, desto mer bekant blir du med patiensens mönster och strategier. Om du avsätter tid för att regelbundet utmana dig själv och förbättra ditt patiensspel kommer du upptäcka att du enklare ser ett mönster av möjliga drag.

Harpan patiens
Harpan är en klassisk patiens

Tre huvudtyper av patienser

Det finns olika sätt att dela in patienser, till exempel efter hur stort inslag de har av tur respektive skicklighet, efter hur lång tid de tar eller hur svåra de är att lära sig. Här har vi dock valt att dela upp dem i deras struktur, hur du spelar dem.

Sekvensbyggande patienser

Det här är den största gruppen av patienser. De går ut på att försöka bygga sekvenser, vanligen i en färg.

Du lägger ut de blandade korten i ett visst mönster, och flyttar sedan korten så att de ligger i stigande eller fallande höjd. Ibland tillåter en patiens att du tillfälligt sorterar korten i både stigande och fallande höjd medan du måste sortera dem i en viss ordning på slutet. I andra patienser är målet att vissa kort ska ligga i stigande höjd och andra kort i fallande höjd.

Ofta fungerar ess som baskort som du sedan ska bygga sekvenser på. I några patienser lägger du ut baskorten från början, medan du i andra lägger ut dem allteftersom de dyker upp.
Ibland måste skevenserna följa en färg – i andra spelar det inte någon roll vilken färg kortet har så länge valören är rätt.
Harpan och Spindelharpan är typiska patienser där du bygger sekvenser.

Parbildande patienser

Det här är patienser där två kort som bildar ett par kan slängas bort, det vill säga plockas bort från det aktiva spelet. Patiensen går ut när samtliga kort kastats på så sätt.
Ett exempel på en patiens där det gäller att hitta par är Monte Carlo.

Summerande patienser

En annan typ av patiens går ut på att hitta två kort som tillsammans når en viss summa, till exempel 11 eller 13. Även här handlar det ofta om att slänga bort de kort som uppfyller kriteriet, och patiensen går ut när samtliga kort kunnat kastas.
Exempel på patienser där det gäller att kombinera kort till en viss summa är Pyramiden och Baronessan.

Händer som lägger patiens
Att lägga patiens är bra för oss

8 fördelar med att lägga patiens

Det finns flera fördelar med att lägga patiens. Förutom att bara få tiden att gå kan utmanande patienser också träna dina kognitiva förmågor och förbättra din psykiska hälsa. Några specifika positiva effekter det kan ha att lägga patiens online eller med kortlek är:

1. Avkoppling

Att lägga patiens kan få dig att varva ned, släppa oro och stress, för en stund. Det kan därför vara extra bra att lägga patiens för att koppla av på kvällen, eller i början av semestern för att få ut det mesta av den.

2. Koncentrationsträning

Att lägga patiens är en lugn aktivitet, där ingen annan kommer att granska eller bedöma dig. Samtidigt kräver en patiens regler att du inte bara flyttar korten lite som du vill. Du måste koncentrera dig för att hålla koll på vad du får göra, och att du flyttar korten på bästa sätt.

Om tankarna ibland är flyktiga och splittrade är en patiens ett enkelt och roligt sätt att träna koncentrationsförmågan.

3. Lätt meditativt tillstånd

När du lägger en patiens vandrar tankarna ofta omedvetet omkring lite som det vill. Det kan fungera som meditation: Du koncentrerar dig på en sak, och när du slutar styra tankarna kan både det ena och det andra poppa upp – saker som du inte var medveten om, eller nya kreativa idéer.

4. Underhållning

Uttråkade personer blir oftare deprimerade, visar till exempel en studie från Washington State University. Det finns sålunda all anledning att försöka undvika tristess. Att lägga tid på en rolig patiens kan på så sätt hjälpa till att hålla dig mentalt välmående.

5. Minnesträning

Vanligen memorerar du korten, deras färg, valör och placering, när du lägger en utmanande patiens. Arbetsminnet får gymnastisera för att hålla koll på saker du kan ha nytta av under patiensen.

6. Analys, planering och strategi

Medan du lägger patiens bearbetar hjärnan olika möjligheter för kommande drag. När du lägger en ny patiens är det lätt att flytta alla kort som går att flytta, men efter en tid upptäcker du förmodligen att det är bra att inte låsa vissa kort som du kan behöva senare. På så sätt tränar du din förmåga att tänka lite mer långsiktigt, hur du ska agera i flera steg för att ha största chans att få patiensen att gå ut.

7. Beslutsförmåga

Att lägga en patiens kräver att du fattar beslut inför varje drag. Alla små beslut sammantaget gör att du tränar upp din förmåga att väga för- och nackdelar mot varandra och utifrån dem fatta snabba beslut.

8. Stå emot omedelbar behovstillfredsställelse

Som tidigare nämnt, under punkt 6, kräver en utmanande patiens att du tänker i flera steg och inte flyttar varje kort som går att flytta. På så sätt blir en rolig patiens också ett sätt att träna din förmåga att stå emot löftet om enkla belöningar och i stället välja det som är bra på längre sikt.

Var och när började man lägga patiens?

Det finns lite olika teorier om hur, var och när patiensen uppstod, men den mest accepterade är att det skedde i Frankrike under medeltiden. En anledning till att fler ansluter sig till den idén är att många begrepp, så som tidigare nämnda patience och solitaire, kommer från franskan. Ganska säkert är nog att patiensspelets popularitet åtminstone spreds från Frankrike.

Den tidigaste skrift vi känner till som nämner just patienser är en tysk antologi, Das neue Königliche L’Hombre-Spiel från 1788. Det patiensspel den beskriver är dock ett sällskapsspel för två personer, även om det kan spelas av en person, och där omgivande personer ska satsa på om det blir vinst eller förlust.

Värt att notera är att den tyska antologin i titeln nämner L’Hombre, ett sticktagningsspel som spelades i Spanien redan under 1400-talet. Och om vi söker i den spanska historien kan vi se att kung Alfonso X av Kastilien redan på 1200-talet beställde en översättning av en arabisk text om spel som fick namnet Libro de los Juegos, Spelboken. Den nämner inte patienser, men beskriver spelet Kungen av Frankrike, El Rey de Francia, som har vissa likheter med patiensen Harpan.

Harpan
Patienser har roat oss länge

När blev patiens populärt?

Enkelt kan vi säga att det blev populärt att lägga patiens när spelkort blev mer tillgängliga. På 1700-talet var patiensspel ganska vanligt förekommande, och på 1800-talet publicerade tidningarna emellanåt artiklar som beskrev nya patienser läsarna kunde lägga.

I början av 1900-talet gav de svenska förlagen ut så många böcker om patienser att många trodde att patiens var något svenskt.

Datoriseringen gjorde det möjligt att lägga patiens även utan kort. Redan i början av 1980-talet släpptes programvaror för att spela patienser, men det stora uppsvinget kom i samband med att Microsoft 1990 släppte Harpan tillsammans med sitt operativsystem Windows 3.0. Att kunna dra och släppa kort med musen gav en autentisk känsla av att lägga patiens med kort. Harpan ersattes av Spindelharpan 1998 i Windows 98.

I dag kan vi lägga många intressanta patienser online gratis, och det går också att lägga patiens i telefonen. Det gör förstås att själva patiensläggandet blir vanligare i fler delar av världen, men också att många testar på nya patienser som de inte prövat förr.

Kuriosa om patiens

Visste du att: