Ticket to Ride

Ticket to Ride är spelet där du trafikerar järnvägen mellan olika städer. Om du gillar strategispel och samtidigt uppskattar enkla regler är det här värt att testa. Ticket to Ride har blivit mycket populärt de senaste åren, och passar såväl familjer som kompisgäng. Det går snabbt och enkelt att komma i gång, men att hitta sin spelstil och bli riktigt bra kan ta lite längre tid. Häng med på spännande en resa över kontinenten!

Ticket to Ride kartong

Kort fakta om Ticket to Ride

Sällskapsspelet Ticket to Ride går ut på att resa mellan så många städer i Nordamerika som möjligt. Spelet är flerfaldigt prisbelönt, och har bland annat funnit Guldtärningen för Årets familjespel 2005. Det har sålts i många miljoner exemplar, och fått ett stort antal efterföljare med andra resmål och i flera fall även nya roliga funktioner.

Antal spelare: 2–5
Lämplig ålder: 8 + år
Tidsåtgång: 30–60 minuter
Utrustning: Köpt brädspel
Utgivare och utgivningsår: Days of Wonder, 2004

Förberedelser i Ticket to Ride

Lägg ut spelplanen mellan er. Varje spelare väljer sin färg, och får 45 tågvagnar och en poängmarkör i den färgen. Poängmarkörerna ställer ni på startfältet i ena hörnet av spelplanen, en cirkel märkt 100 men nu värd 0.

Blanda tågkorten. Dela ut fyra tågkort till varje spelare, och lägg resten av korten på bordet med baksidan upp. (Varje spelare får titta på sina kort, men bör inte visa dem för övriga spelare.) Dra därefter de fem översta korten från högen och lägg dem uppvända längs med spelplanen. Om tre av de fem uppvända korten är flerfärgade kort med lok plockar ni bort samtliga fem kort och drar fem nya. Det gäller under hela spelets gång.

Blanda biljettkorten, dela ut tre biljetter till varje spelare och lägg den kvarvarande högen på bordet. Varje spelare kan nu välja att behålla två biljetter eller alla tre. Bortvalda kort lägger ni underst i högen. Biljetterna visar en resa mellan två orter. Den som klarar av hela sträckan får extra poäng – men en misslyckad resa ger i stället minuspoäng, så det gäller att inte bli sittande med alltför många biljetter.

Ticket to Ride original
Ticket to Ride, spellåda och spelplan

Så här spelar du Ticket to Ride

Enligt Ticket to Ride regler är det den mest resvana spelaren som börjar, men ni kan givetvis komma överens om något annat. Det är ju lite trist om samma spelare får börja varje gång. Spelet går medsols. När det är din tur har du tre val:

1. Trafikera en järnvägssträcka

Du gör en järnvägssträcka till din genom att spela så många tågkort av rätt färg som sträckan har spelfält, och får ställa ut dina tågvagnar för att markera att sträckan är din. Observera att färgen på tågvagnarna inte har något att göra med den färg som sträckan har på spelplanen, utan bara markerar att det är du som äger järnvägssträckan. Spelade kort lägger du i en slänghög bredvid den hög ni drar kort ur.

Om spelfälten är grå kan du själv välja vilken färgserie du ska spela. De flerfärgade korten med lok kan när som helst ersätta en annan färg. Om du till exempel vill ha sträckan mellan Little Rock och New Orleans behöver du tre gröna tågkort, men kan ersätta något eller flera av dem med flerfärgade kort.

En sträcka du senare väljer behöver inte hänga ihop med tidigare sträckor, utan kan finnas var som helst på spelplanen så länge den är ledig. I slutet av spelet kommer du dock ha chans att få mer poäng för sammanhängande tågsträckor.
Du får poäng utifrån hur lång sträckan är:

  • 1 fält ger 1 poäng
  • 2 fält ger 2 poäng
  • 3 fält ger 4 poäng
  • 4 fält ger 7 poäng
  • 5 fält ger 10 poäng
  • 6 fält ger 15 poäng

Under spelets gång flyttar du din poängmarkör framåt när du klarat av en sträcka, för att markera hur många poäng du fått.

Vissa sträckor har parallella spår, som används när ni är fyra eller fem spelare. De gör det möjligt för två spelare att placera ut sina tågvagnar på samma sträcka, intill varandra, men en spelare får inte bygga intill en sträcka hen redan har. Är ni bara två eller tre spelare använder ni inte parallellspåren.

Tågvagn Ticket to Ride
Markera att en sträcka är din genom att placera ut tågvagnar.

2. Dra två tågkort

Ett annat alternativ när det är din tur är att dra två tågkort, som du använder vid ett senare tillfälle för att lägga beslag på nya tågsträckor. Du kan ha hur många eller hur få kort som helst på handen.

Det är upp till dig att välja om du vill ta något av de fem kort som ligger uppvända intill spelplanen, eller om du vill ta det översta kortet i högen.

Om du väljer ett flerfärgat kort med lok bland de uppvända korten får du dock bara välja ett kort! Skulle du däremot som första kort dra ett flerfärgat kort ur högen får du fortfarande välja ännu ett kort.

När högen med tågkort tar slut blandar ni ”slänghögen”, med de kort ni redan spelat, för att göra en ny hög att dra kort ur. Eftersom många av korten ligger i serier är det viktigt att ni blandar noga. När det inte längre finns några tågkort att dra måste du antingen bygga en sträcka eller dra biljetter.

3. Dra biljetter

När du väljer det här alternativet drar du tre biljettkort. Du måste behålla minst ett av korten, men kan också välja att behålla två eller tre biljetter. Titta gärna på de biljetter du redan har, för att avgöra om de nya är strategiskt bra att behålla. Se bara till att hålla isär de nya korten från de gamla, eftersom du inte får slänga något av de kort du har sedan tidigare.

En biljett ger dig extrapoäng om du med dina tågvagnar lyckas foga samman de två orter som står angivna på kortet. Skulle du däremot misslyckas får du i stället minuspoäng, så spara inte fler biljetter än du tror att du klarar av. Hur många poäng du kan få – eller förlora – står angivet på respektive biljett.

Biljetter som du väljer bort lägger du underst i biljetthögen.

Om det finns färre än tre biljetter kvar får du dra så många som finns. Finns inga biljetter kvar måste du antingen bygga järnväg eller dra tågkort.

Familj spelar Ticket to Ride
När det är din tur kan du dra tågkort, biljetter eller placera ut tågvagnar.

Slutet i Ticket to Ride

I Ticket to Ride fortsätter ni rundorna medsols tills någon spelare bara har två eller färre tågvagnar kvar att bygga med. Då får varje spelare, inklusive spelaren med få vagnar, en chans till. Fler tågkort kommer inte att vara till någon nytta, men kanske kan du bygga ytterligare en sträcka, eller möjligen har du tur och drar en biljett till en sträcka du redan byggt.

Poäng för resmålen på biljetterna

När spelet är slut visar samtliga spelare upp sina biljetter, och ni går igenom vilka som lyckats avverka hela sträckorna på sina biljetter. Resan behöver inte gå den genaste vägen. Även långa och krokiga vägar räknas, så länge sträckan hänger ihop. Om en spelare klarat av en hel resa enligt sin biljett får hen så många poäng som kortet anger. Når spelaren inte hela vägen delar ni i stället ut minuspoäng.

Bonuspoäng i Ticket to Ride

Den spelare som har den längsta sammanlagda sträckan får ett bonuskort värt 10 poäng. Om flera spelare når lika långt får var och en bonus. Som längsta sträcka räknas den sträcka som täcker flest spelfält från början till slut, från en punkt till en annan. Den sammanhängande sträckan kan gå i en ögla och passera genom samma stad flera gånger, men en tågvagn får aldrig räknas mer än en gång. Eventuella utskjutande grenar som löper ut från sträckan räknas inte med.

Vem vinner i Ticket to Ride?

Den spelare som till sist har mest poäng vinner. Om flera spelare har lika många poäng vinner den av dem som har klarat flest resor enligt sina biljetter. Skulle det falla sig så att spelarna också klarat av lika många resor vinner den av dem som klarat av den längsta sammanhängande sträckan – även om det inte är den längsta sträckan bland alla spelare.

Ticket to Ride: Europa
Spelplan Ticket to Ride: Europa med tunnlar och färjor.

Många varianter av Ticket to Ride

Det finns redan många olika upplagor av Ticket to Ride, och fler lär komma med tanke på hur populärt spel det är. En omtyckt expansion, där du behöver ett originalspel också, är Ticket to Ride: USA 1910, med extra fokus på resor till amerikanska storstäder. En annan rolig expansion är Ticket to Ride: The Heart of Africa där det ofta blir trångt just i Afrikas hjärta, och där du utöver tågkort har landskapskort som hjälp för att ta dig fram över till exempel savannen.

Uppföljare till Ticket to Ride som inte kräver att du redan har något annat spel är till exempel Ticket to Ride: Rails & Sails, där du reser med både båt och tåg över hela världen, och så den upplaga som säljs mest här i Europa, och som vi ska beskriva mer ingående – Ticket to Ride: Europa.

Ticket to Ride: Europa

Ticket to Ride: Europa var den första uppföljaren av Ticket to Ride, och den har blivit minst lika populär – inte minst här i Europa förstås. Som du säkert gissat handlar det här om att ta sig fram mellan olika städer i Europa, men Ticket to Ride: Europa har också några nya funktioner som färjor, tunnlar och stationer samt långa resor.

Längre resor

Utöver de vanliga biljetterna har Ticket to Ride: Europa sex blå biljetter. Det är de långa resorna. Separera dem från de övriga resorna, blanda och ge varje spelare en blå biljett, och lägg sedan tillbaka överblivna biljetter i spellådan. De vanliga biljetterna delar ni ut tre av, som i originalspelet, och lägger resterande kort bredvid spelplanen. Varje spelare får nu välja om hen vill slänga några biljetter, men måste behålla minst två – långa resor eller vanliga resor är valfritt.

Värt att notera är också att det inte finns sträckor mellan två städer som är fem vagnar långa. I stället finns det åtta vagnar långa sträckor som ger hela 21 poäng!

Spela Ticket To Ride
Vem har längsta sträckan vid spelets slut?

Stationer

I Ticket to Ride: Europa får varje spelare också tre stationer, spelpjäser i samma färg som poängmarkören och tågvagnarna. Att bygga en station är här ett fjärde alternativ (utöver att ta en järnvägssträcka, dra tågkort eller dra en biljett). När det är din tur får du placera din station på valfri ledig stad, och betalar med tågkort. Första stationen kostar ett tågkort, andra två kort och den tredje tre tågkort.

Med hjälp av stationerna kan du åka snålskjuts på en sträcka som en annan spelare byggt till eller från staden. Du kan räkna sträckan för att komplettera resor från flera biljetter, men stationen ger dig bara tillgång till en annan sträcka. Vilken sträcka du vill använda behöver du inte välja förrän när spelet tar slut.

Stationerna i Ticket to Ride: Europa kan hjälpa dig att klara av hela din resa på en biljett. Det gäller alltså att vänta tills du vet vilka städer du kommer att ha nytta av – och samtidigt hinna före eventuella andra spelare som vill ha en station i staden. Och du har bara tre stationer.

Färjor

Färjerutterna ser du som grå banor som löper över vatten. Minst ett av fälten på sträckan har en bild av ett lok. För att ta färjan spelar du ett flerfärgat kort med lok för varje loksymbol på sträckan och vanliga tågkort för övriga spelfält på sträckan.

Tunnlar

Tunnlarna känner du enklast igen på att de ser lite nedgrävda ut. De är ofta bra genvägar, men kan vara lite knepiga att ta eftersom du inte vet från början hur lång tunneln är … Om du väljer en tunnel spelar du så många kort som tunnelns längd kräver. Därefter vänder du upp de tre översta korten från spelhögen. För varje nytt tågkort som matchar färgen på ett kort du spelat måste du nu spela ytterligare ett kort i den färgen – eller ett lok.

Kom ihåg att om du vänder upp ett lok ur spelhögen matchar det automatiskt ett kort du spelat, och du måste spela ett kort till av matchande färg. Om du spelar enbart lok är det endast om du vänder upp just ett lok som du behöver spela ett kort till, det vill säga ytterligare ett lok.

Om du inte kan eller vill spela fler kort från handen får du plocka upp de kort du spelade, och de tre korten från högen läggs i slänghögen. Du missar tunneln, och muren går vidare till nästa spelare.

Om det inte finns tre tågkort att vända upp ur högen, ens genom att blanda slänghögen och använda den, vänder du upp så många kort som finns. Finns det inte några kort alls är det helt riskfritt att välja en tunnel.

Vinnare i Ticket to Ride: Europa

I slutet av spelet vänder ni som vanligt upp biljetterna och delar ut poäng till avklarade resor och minuspoäng till ofullbordade resor. När det är dags att räkna ut vem som har den längsta sammanhängande sträckan får ni inte räkna med sträckor som ni fått tillgång till genom stationer, utan endast de med tågvagnar i den egna färgen. Den som har den längsta sammanhängande sträckan vinner ett European Express bonuskort värt 10 poäng. Eventuella oanvända stationer ger 4 poäng.

Vinnare i Ticket to Ride: Europa är även här den som har lyckats knåpa ihop mest poäng. Om flera spelare har lika många poäng vinner den som klarat av flest resor från biljetterna. Är det fortfarande oavgjort vinner den som använt minst antal stationer, därefter den som vann European Express-kortet.

Bli en del av Ticket to Ride-gemenskapen

I spelet Ticket to Ride följer det med en särskild tågbiljett, med en kod på. Den kan du använda för ett gratis medlemskap som låter dig spela Ticket to Ride online på Board Game Arena. Där kan du pröva flera varianter av spelet, med nya kartor, och diskutera med andra spelare i forumet.

Registrera dig hos Days of Wonder genom att välja ”New member” uppe i högra hörnet, och sedan följa instruktionerna.

Tågkort och vagnar
Grönt tåg till Miami

Ticket to Rides bakgrundshistoria

Originalspelet Ticket to Ride har en egen berättelse som kan ge rätt atmosfär och stämning. Berättelsen förklarar varför det är just fem spelare, och varför ni ska resa kors och tvärs med järnväg. Så här säger historien:

En blåsig höstkväll träffades fem gamla vänner i ett avskilt rum på en av stadens äldsta och mest exklusiva klubbar. De hade alla rest långt – från världens alla hörn – för att träffas just denna dag. Det var den 2 oktober 1900, exakt 28 år sedan den excentriske Phileas Fogg hade accepterat ett vad om att resa jorden runt på 80 dagar. Fogg lyckades, och vann 20 000 pund.

De fem vännerna gick på universitetet tillsammans när historien om Foggs triumferande resa fyllde alla dagstidningar. Inspirerade av hans äventyr, och några pints från den lokala puben, slog de själva vad: en flaska gott rött vin till den första att ta sig till Le Procope i Paris.

Det var upptakten till en årligen återkommande tradition. Varje år träffades vännerna för att fira årsdagen och hylla Fogg. Och varje år slog de vad (om allt högre summor) om en ny expedition (alltid svårare).

Nu, vid sekelskiftet, var det dags att slå vad om något alldeles extra: 1 miljon dollar till den som kunde resa med tåg till flest städer i Nordamerika på sju dagar. Välkommen ombord du med!

Hadi Magnusson
Skriven av

Hadi Magnusson

Hadi Magnusson har en imponerande akademisk bakgrund med en examen i pedagogik och didaktik. Hennes utbildning har gett henne en djup förståelse för mänskligt beteende och interaktion. Det är kunskaper som hjälper henne skapa pedagogiskt och lättläst innehåll åt oss på Sällskapsspel. Hennes intresse för att lära ut saker och förstå människor gör henne till en uppskattad medarbetare. Självklart har hon dessutom ett glödande intresse för sällskapsspel. Varje vecka träffar hon en grupp vänner. De turas om att välja ut ett spel som de då spelar tillsammans. Under kvällen spelar de sedan och pratar och har skoj i timmar.