Uno Kortspel

Kortspelet Uno blev populärt framför allt i början av 1980-talet. Även om det aldrig helt förlorat sin popularitet fick det ett uppsving igen när en AI-genererad ljudfil dök upp på YouTube där de amerikanska presidenterna Biden, Trump, Obama och Bush hörs spela kortspelet tillsammans. Har du inte redan spelat Uno, så häng med här för att snabbt lära dig reglerna och få tips på hur du vinner!

Spela Uno online

Kort fakta om kortspelet Uno

Kortspelet Uno släpptes 1971, och uppfanns av amerikanskan Merle Robbins. Namnet Uno kommer från spanskans ord för ett. Vinner gör nämligen den som först kan lägga ut alla sina kort, men enligt reglerna behöver du säga ”Uno” när du har bara ett kort kvar.

Uno spelar ni med en särskild kortlek, som har olikfärgade sifferkort samt specialkort med olika funktioner. Om du saknar medspelare eller kortlek, eller om du vill tjuvträna, kan du idag också spela Uno online.

Sedan starten har det kommit en uppsjö av olika kortlekar, både sådana som har lite annorlunda regler och de som främst har andra teman som Barbie, Captain Marvel, Harry Potter eller Minecraft för att nämna bara några.

Antal spelare: 2–10
Lämplig ålder: 7 + år
Tidsåtgång: Cirka 30 minuter
Utrustning: En särskild kortlek, eventuellt även papper och penna
Regler Uno kortspel
Det går snabbt att lära sig spela Uno

Så här spelar ni Uno

En stor anledning till att det här kortspelet har blivit så populärt är att det är väldigt enkelt att komma i gång – och även om tillverkaren anger att det är lämpligt från sju år är det många yngre barn som lätt snappar upp hur det här fungerar.

Förberedelser i Uno

Blanda kortleken väl. Varje spelare drar ett kort. Den som får kortet med högst värde delar ut sju kort till varje spelare. Korten som blir kvar läggs i en uppochnedvänd hög, en draghög, som ni tar kort ifrån under spelets gång.

Den som delade ut korten tar det översta kortet och lägger uppvänt på bordet. Det kortet blir början på kasthögen, där ni kommer att lägga era kort under omgången. Vissa väljer att dra ett nytt kort om det första kortet är ett specialkort. Kom överens om hur ni vill göra. (Läs längre ned om vad specialkorten innebär.)

En omgång i Uno

Spelaren som sitter till vänster om den som delade ut korten får börja. När det är din tur måste du matcha kortet på bordet, med antingen färg eller siffra, eller lägga ett specialkort. Om du inte har något matchande kort får du dra det översta kortet från draghögen. Matchar det nya kortet det på bordet får du lägga ut det – annars går turen över till nästa spelare. Inledningsvis är det spelaren till vänster som den som lagt som är näst i tur, men eftersom det finns kort som vänder riktning på spelet kommer det här att variera.

När du lägger ut ditt näst sista kort ska du säga ”Uno”, som en liten varning till de övriga spelarna som då kan försöka förhindra att du kan ”gå ut” (lägga ditt sista kort) nästa gång, till exempel genom att den som sitter före lägger ut ett kort som tvingar dig att ta upp kort.

Om du glömmer att säga ”Uno”, och någon av de övriga spelarna påpekar det innan nästa person dragit eller lagt kort, får du dra upp två kort som straff. Missar de andra spelarna också att säga något slipper du straff.

Även om du sagt ”Uno” är det inte säkert att du kan gå ut när det är din tur igen. Förutom att de andra spelarna kan lägga kort som saboterar kan det också hända att ditt kvarvarande kort inte matchar det översta i kasthögen. Då får du dra kort, och spelomgången fortsätter.

Så här räknar ni poäng i Uno

Den som först kan lägga ut sitt sista kort vinner omgången. Övriga spelare räknar hur många poäng de har på hand, och det sammanlagda värdet av deras händer tillfaller vinnaren.

Korten är värda:

 • Sifferkorten är värda siffran på kortet, det vill säga 0–9.
 • Dra-två-kort, Vänd-kort och Hoppa-över-kort är samtliga värda 20 poäng.
 • Blandakort och Individuella kort är värda 40 poäng.
 • Färgvalskort och Dra-fyra-kort är värda 50 poäng.

Enligt Unos officiella regler spelar ni flera omgångar tills någon fått 500 poäng och vinner hela spelet. Det går också att räkna poäng för varje spelare i varje omgång, och låta den som har det lägsta poängantalet vinna. Läs mer om det under alternativa sätt att spela.

Dra kort
När dina kort inte matchar det på bordet får du dra ett nytt kort.

Så här fungerar de olika korten i Uno

Sifferkorten matchar du med antingen färg eller siffra. På en röd trea kan du alltså lägga antingen ett rött kort eller en trea. Dessutom finns ett antal specialkort med olika funktioner.

Färgmatchade specialkort

När du lägger något av de här korten måste du fortfarande följa färg. Det syns tydligt, då korten kommer i samma färger som sifferkorten.

 • Dra-två-kort. Om du lägger ut det här kortet måste spelaren som är näst efter dig i tur dra två kort och får inte lägga ut något. Turen går vidare till nästa spelare.
 • Vänd-kort. När du lägger det här kortet byter spelet riktning, från medsols till motsols eller tvärtom. Ligger det som första kort börjar ni helt enkelt spela motsols.
 • Hoppa-över-kort, kallas även Stopp-kort. Det här kortet stoppar nästa spelare från att lägga eller dra kort, och turen går vidare till spelaren därefter. Är ni bara två personer blir det din tur igen. Om det här är det första kortet på bordet hoppar ni över den spelare som skulle ha börjat.

Specialkortens jokrar

Jokrarna kan du lägga ut på vilken färg som helst. De fyra typerna av jokrar är:

 • Blanda-kort. Den som lägger det här kortet samlar in samtliga kort från alla händer, blandar dem och delar ut dem igen. Antalet kort en spelare hade kan därmed förändras. Om det här är det första kortet behåller dock alla sina kort. Däremot får den första spelaren välja vilken färg hen vill spela.
 • Färgvalskort. När du lägger ut det här kortet bestämmer du vilken färg som ska spelas härnäst. Första spelaren väljer när det här är det första kortet.
 • Individuella kort. Här skriver ni själva vilka regler som gäller. Om det här kortet är det första kortet på bordet gäller dock bara att första spelaren kan välja färg.
 • Dra-fyra-kort. Den spelare som lägger ut det här kortet väljer vilken färg som ska gälla nästa gång. Nästa spelare måste dra fyra kort utan att lägga ut något, och turen går vidare till nästa spelare. Det finns dock ett krav för att du ska få lägga ut det här kortet! Du får bara göra det om du inte har ett kort som matchar den färg som ligger på bordet. Dra-fyra-kortet inleder aldrig en spelomgång. Skulle det dyka upp vid start stoppar ni in det mitt i draghögen och drar nästa kort.

Råkar du ut för dra-fyra-kortet har du chans att utmana den som lade det, om du tror att hen gjort fel. Den spelaren måste då visa upp sina kort, för att bevisa att hen inte hade något kort i rätt färg. Har du rätt tvingas spelaren dra de fyra korten i stället för dig. Om du har fel måste du däremot ta upp ytterligare två kort, det vill säga sex kort totalt.

Förslag på regler för individuella kort i Uno

Endast fantasin sätter gränser för de individuella korten i Uno! Pröva er gärna fram och se vad ni tycker fungerar och tillför något till spelet. Skriv med blyerts på korten, så ni kan fortsätta ändra. Här följer några förslag på regler ni kan använda:

 • Den spelare som lägger ut kortet får lägga ett kort till.
 • Alla spelare måste lägga ut sina jokrar.
 • Nästa spelare måste lägga ut eller ta upp kort tills hen har sju kort på handen.
 • Tills det åter är tur för spelaren som lägger kortet måste alla spela med öppna kort.
 • Spelaren som lägger kortet måste berätta ett skämt. Skrattar ingen måste spelaren ta upp fyra kort, men skrattar någon får spelaren lägga ut alla kort utom ett – och måste säga ”Uno”!
 • Nästa spelare får inte böja armbågarna tills någon sagt ”Uno”. Råkar hen böja armbågarna måste hen dra två kort.
Uno regler går att variera på många sätt.

Alternativa sätt att spela Uno

Det här är ett kortspel som går att variera på många sätt, och det finns kortlekar med en lite annan uppsättning kort och andra regler. Men även med en vanlig Uno-kortlek går det att variera spelet. Vi har redan nämnt att ni kan spela en eller flera omgångar, om ni kan välja att starta en omgång med specialkort eller ej, och att ni själva kan utforma individuella kort med olika regler. Men här följer några ytterligare förslag på variation, så att ni kan hitta det sätt att spela som passar just er.

Alternativt sätt att räkna poäng

Känns det ologiskt att sträva efter att ha så låga poäng på handen som möjligt, och sedan se den som fått mest poäng vinna? Det är helt logiskt eftersom korten på handen inte ger poäng till dig utan till motståndaren, men det finns ett annat sätt att räkna poäng som för många känns mer intuitivt.

Låt varje spelare få poäng enligt hur många poäng de har på handen. Det betyder att den som vinner omgången får noll poäng. Ni spelar fortfarande tills någon når 500 poäng, men den personen förlorar då medan den som har lägst antal poäng vinner.

Spela Uno i par eller lag

Om ni är jämnt antal personer kan ni välja att spela Uno i par, två och två. När en person går ut lägger även den andra personen i paret ned sina kort, medan poäng räknas för övriga motspelares kort. Båda personer i det vinnande paret får poäng enligt summan av motståndarnas poäng. (Eller noll poäng beroende på om den med mest eller minst poäng vinner i slutänden.)

På samma sätt kan ni spela i lag med fler än två medlemmar.

Uno-turnering

Om ni är många kan ni anordna turneringar. Ni spelar då antingen individuellt eller i lag mot varierande motståndare ett förutbestämt antal gånger beroende på hur många ni är. När samtliga omgångar är spelade räknar ni samman allas poäng för att se vem som vunnit.

Uno kort olika färger
En bra hand med alla färger och ganska låga poäng.

Strategier för att vinna i Uno

Även om vem som vinner till stor del handlar om tur, beroende på vilka kort ni får, finns det flera saker du kan tänka på som ökar dina chanser att vinna. Ofta handlar det om att hitta en balans, där man har tillräckligt många specialkort på hand för att kunna vinna, men inte alltför många som ger många poäng när någon annan vinner.

Kom ihåg att säga ”Uno”!

Det här är så lätt att glömma, men tillfället att gå ut nästa gång kan vara borta om någon annan spelare är mer uppmärksam och påpekar att du glömde och du straffas med att dra två kort. På samma sätt, håll koll på om motståndarna har få kort kvar, så du är beredd ifall de glömmer att säga ”Uno”.

Håll koll på motståndarnas kort

Dels vill du vara beredd om de missar att säga ”Uno,” dels kan du vilja lägga kort som förhindrar eller försvårar för dem att gå ut.

Om du noterat att en spelare saknar en viss färg kan det var klokt att försöka lägga den färgen så att spelaren tvingas dra kort. Om spelaren före dig tvingades dra kort är det ett bra läge att vända riktning om du kan, så att spelaren måste dra kort igen.

Ha dra-två-kort och dra-fyra-kort till nödsituationer

Håll gärna på dra-två-kort och dra-fyra-kort tills du får bäst nytta av dem. När spelaren efter dig har ett eller två kort kvar är det ett bra läge att spela korten.

Mot slutet av omgången bör du dock försöka bli av med dem, liksom alla specialkort för att ha få poäng på hand.

Håll låga poäng på handen

Spela de högsta siffrorna du har i en färg. Ju färre poäng du har på handen, desto färre poäng får andra om de vinner. Ett undantag är korten med nollor, eftersom det bara finns fyra sådana kort och de kan vara svårare att bli av med.

Det är absolut en bra idé att ha specialkort på handen för att kunna spela dem vid strategiska tillfällen, men sitt inte på ett jättestor hand med dem när någon annan är nära att gå ut. Gör dig av med högst poäng först.

Byt färg ofta

Det är vanligt att vilja spela den färg man har många kort av, men mest sannolikt är att du under spelets gång kommer att få ungefär lika många kort av varje färg. Försök därför ha ett spelbart kort av varje färg för att alltid kunna lägga ut, men var inte rädd för att byta färg. När du gör det förvirrar du också dina motståndare, som kan ha svårt att hitta en strategi för att försvåra din utgång.

Dra-fyra-kort Uno
Dra-fyra-kortet får du bara spela när du inte har kort i färgen på bordet.

Använd specialkorten strategiskt

Fall inte för impulser, utan gör en bedömning av när det är rätt tillfälle att spela specialkorten. Du vill inte göra dig av med dem alltför tidigt, och sitta utan korten när du senare verkligen behöver dem – men du vill heller inte ha alltför många kvar på handen om någon annan går ut.

Sitt inte på alltför många kort som hoppar över nästa spelare eller byter riktning. Fler än du hinner använda riskerar bara att ge mer poäng ifall någon annan går ut. Kom ihåg att båda korten gör att det är din tur igen om ni är bara två spelare, så då kan du snabbt göra dig av med dem om du behöver.

Om möjligt, spara en joker som sista kort så att du inte måste dra kort för att du saknar rätt färg. Om du har tre–fyra sifferkort kvar kan det ofta bara bättre att dra ett kort än att lägga en joker. Det här gäller förstås inte när du behöver hindra motståndaren från att gå ut.

Samarbeta med andra spelare

När det är tydligt att en spelare tydligt leder, kan det vara klokt att samarbeta med övriga för att inte denna spelare ska vinna.

Om ledaren har ett kort kvar och måste dra ett kort vet ni att hen inte hade kort i den färgen. Se då gärna till att ni övriga fortsätter spela den färgen. Om det till exempel är en röd femma som ligger på bordet, och du saknar röda kort men skulle kunna lägga en blå femma, kan det vara bättre att osjälviskt dra ett kort och låta någon annan fortsätta lägga rött för att förhindra att ledaren går ut.

Specialkorten är förstås också bra att använda i det här läget.

Maximera antalet spelbara kort

Det är bra att ha så många spelbara kort som möjligt. Försök därför jämna ut både färger och siffror. Det är förstås svårare med siffror, där det finns endast åtta av varje (förutom nollan som det finns bara fyra av) än med färger där det finns tjugofem av varje.

Klarar du av att hålla reda på vilka kort som spelats är det också något du kan använda för att öka dina chanser att ha kort som går att spela ut. Ju fler av en viss färg eller siffra som spelats, desto svårare blir det att bli av med ett sådant kort.

Presidenter spelar Uno

Ja, så var det det där med presidenterna som spelade Uno. Lite roligt, även om det inte var på riktigt.

Hadi Magnusson
Skriven av

Hadi Magnusson

Hadi Magnusson har en imponerande akademisk bakgrund med en examen i pedagogik och didaktik. Hennes utbildning har gett henne en djup förståelse för mänskligt beteende och interaktion. Det är kunskaper som hjälper henne skapa pedagogiskt och lättläst innehåll åt oss på Sällskapsspel. Hennes intresse för att lära ut saker och förstå människor gör henne till en uppskattad medarbetare. Självklart har hon dessutom ett glödande intresse för sällskapsspel. Varje vecka träffar hon en grupp vänner. De turas om att välja ut ett spel som de då spelar tillsammans. Under kvällen spelar de sedan och pratar och har skoj i timmar.

FAQ – vanliga frågor i Uno

Får jag ta upp ett kort ur draghögen i Uno även om jag kan lägga ut?

Ja, men du får inte lägga ut ett kort från handen sedan, utan endast det kort du drog om det passar.

Måste jag lägga ett kort som jag drar i Uno om det matchar kortet på bordet?

Om du drar ett kort får du lägga ut det direkt, men måste inte. När du drar ett kort får du däremot inte lägga ett kort du redan hade på handen.

Får jag lägga ut fler än ett kort i Uno?

Enligt Unos officiella regler får du bara lägga ett kort varje gång det är din tur, men ni kan alltid komma överens om egna husregler som tillåter till exempel att ni lägger fler än ett kort om de har samma valör eller färg.

Hur är dra-fyra-kortet en speciell joker i Uno?

Det finns två saker som skiljer dra-fyra-kortet från de andra specialkorten. Dels får det här kortet inte inleda en omgång, dels får du inte lägga kortet om du har ett annat kort som matchar det på bordet med färg eller valör.

Vilka kort får jag gå ut med i Uno?

Enligt Unos officiella regler får du gå ut med vilket kort som helst, men många väljer att inte tillåta specialkort som sista kort. Det blir då lite svårare att gå ut, och spelet tar längre tid.

Vad händer om det sista kortet i en Uno-omgång är dra-två-kort eller dra-fyra-kort?

Spelaren som var näst i tur drar korten och får räkna med dem i sina poäng.

Vad händer i Uno om draghögen tar slut utan att någon gått ut?

Om ingen spelare lyckats bli av med sina kort och det inte finns fler kort att dra blandar ni kasthögen till en ny draghög och fortsätter tills någon är utan kort.

Hur spelar man Uno på två personer?

Ni spelar enligt de vanliga reglerna. Dock innebär både vänd-kortet och hoppa-över-kortet att det blir din tur igen innan turen går vidare till den andra spelaren.