Catan

Catan är en modern klassisker. Som nybyggare på ön Catan är ditt mål att skaffa resurser och bygga upp byar och städer så att du blir mer framgångsrik än dina medtävlare. Tur spelar en viss roll, men du kan påverka mycket själv genom att göra kloka val och satsa dina resurser strategiskt. Det sägs ofta att det tar en kvart att lära sig Catan, men en livstid att bli riktigt bra på det. Har du vad som krävs?

Catan grundspel
Välkommen som nybyggare på ön Catan!

Kort fakta om Catan

Sällskapsspelet Catan kom 1995, och har hittills sålts i över 35 miljoner exemplar. Grunderna i Catan är enkla. Ni är nybyggare som kommit till ön Catan, och samlar råvaror för att kunna bygga vägar, byar och städer. Ju mer ni bygger, desto fler vinstpoäng får ni. Först till tio poäng vinner.

Men även om spelet är enkelt att lära sig finns det flera sätt att påverka spelets utgång. Du kan till exempel använda dig av byteshandel för att få de resurser du behöver, och har möjlighet att både stjäla från andra och blockera deras resursproduktion för att bromsa deras framfart.

Rätt val kan både hjälpa dig och stjälpa dina motståndare, men det gäller förstås att hitta en balans så inte du blir den som alla andra försöker stoppa.

Att spelet är så pass komplext trots de enkla reglerna är förmodligen den främsta orsaken till spelets popularitet, och vi kan inte annat än uppmuntra alla att testa att spela själva!

Antal spelare: 3–4 (2–6 med anpassning och expansioner)
Lämplig ålder: 10 +
Tidsåtgång: 1–2 timmar
Speltyp: Sällskapsspel, bordsspel, strategispel
By och väg i Catan
Du får resurser från bosättningar intill fält med samma siffra som summan av tärningarna.

Förberedelser i Catan

Börja med att lägga ut ramen. Det är de blå vattenfälten med en siffra i varje ände. Matcha siffrorna mot samma siffra på nästa bit, det vill säga sätt ihop en etta med den andra ettan och så vidare.

Därefter lägger ni ut de olika hexagonformade (sexkantiga) resursbrickorna innanför ramen. Standardplanen i instruktionerna visar ett förslag på hur ni kan placera resurserna, med öknen i mitten. När ni spelat några gånger kan ni variera spelplanen genom att byta plats på resursbrickorna.

Placera ut de olika sifferbrickorna på resursfälten, enligt planen. På ökenbrickan placerar ni ut rövaren i stället för en siffra. Du kan läsa mer om rövarens roll längre ned.

Varje spelare väljer en färg, och får i den färgen 5 byar, 4 städer, 15 vägar och 1 prislista. Placera ut två byar och två vägsträckor enligt standardplanen. Om ni väljer själva var ni ska placera ut byarna vänder ni turen efter första byn, så att den som satte ut sin första by sist får sätta ut den andra byn först.

Sortera korten för de olika resurserna, och lägg dem med resurssidan upp. Vissa speluppsättningar innehåller brickor med fack för de olika korten, men har ni inte en sådan lägger ni bara korthögarna på bordet. Varje spelare får en resurs från de fält märkta med vit stjärna som de har en by intill.

Blanda utvecklingskorten, och lägg högen upp och ned så att ni inte ser vilket kort som ligger överst. Poängkorten för längsta väg och för största armé ligger uppvända vid sidan av.

Plocka fram de två tärningarna, så är ni redo att köra i gång. Spelet säger att den som är äldst får börja, men ni kan självklart också välja själva vem som ska börja eller slå tärning om det.

Spelets gång i Catan

För att vinna i Catan behöver du vara först med att nå tio poäng. Poäng får du främst utifrån det du bygger, och för att bygga behöver du resurser som du samlar under spelets gång.

Varje gång det är din tur följer du tre steg:

 1. Slå tärningarna. Följ eventuell resursfördelning utifrån summan av tärningarnas prickar. Om du slår sju aktiverar du i stället rövaren, vilket du kan läsa mer om längre ned.
 2. Handla. Välj om du vill byta resurser, antingen med övriga spelare eller genom sjöfartshandel. I det här skedet kan du också köpa utvecklingskort.
 3. Bygg. Välj om du vill bygga nya vägar, byar eller städer.

När du är klar går turen vidare medsols, det vill säga till den spelare du har på din vänstra sida.

Catan tärningar
Tärningarnas summa avgör om ni får resurser

Samla resurser i Catan

När du slagit tärningarna räknar ni ihop summan av tärningarnas prickar och ser vilka fält på spelplanen som har siffran. Varje spelare som har en bosättning (en by eller en stad) i anslutning till fältet, det vill säga i ett hörn på hexagonen, får resurskort för den resurs som fältet producerar.

Alla har alltså chans att få resurser, oavsett vem som slår, under förutsättning att inte summan av tärningarna är sju då rövaren aktiveras. Mer om rövaren i Catan längre ned.

För varje by du har intill den resurs som utfaller i omgången får du en resurs, för varje stad två resurser. Skulle du ha till exempel både en stad och en by intill ett fält som ger resurser i omgången får du tre resurskort av den sorten.

Om de resurser som finns i banken inte räcker till alla spelare som har rätt till resursen blir alla utan. Det finns dock ett undantag: Om endast en spelare är berörd, och den spelaren har rätt till två resurskort men det bara finns ett kort kvar, får spelaren ta den resurs som finns.

Banken kommer att få tillbaka resurser då och då. Dels betalar ni med resurser när ni köper utvecklingskort, dels har banken en fördel vid handel då ni betalar mer än ni får. Dessutom gör rövaren att spelare med många resurskort måste betala till banken.

Resurskort Catan
Med resurskorten kan du betala för att bygga eller för att köpa utvecklingskort.

Handel med övriga spelare och i hamnar

Det mest prisvärda är oftast att handla med andra spelare. När det är din tur säger du till valfri spelare vilken resurs du vill ha och berättar vad du erbjuder i utbyte, till exempel en timmer för en tegel. Om den spelaren är nöjd med erbjudandet byter ni med varandra.

Ibland har inte spelaren du vänt dig till den resurs du vill ha, eller kanske vill hen inte avvara den. Du kan då fråga vidare, och se om du kan få till ett byte med en annan spelare.

När det är din tur kan du också ta emot bud från de andra spelarna. De kan däremot inte byta med varandra förrän det är deras tur.

Om du inte kan få till ett tillfredsställande byte med någon annan spelare har du möjlighet att använda dig av sjöfartshandel. Du kan då byta fyra enheter av valfri resurs mot en enhet av den resurs du vill ha. Den här möjligheten att byta resurser finns alltid tillgänglig när det är din tur. Det blir lite dyrare, men du får direkt den resurs du vill ha.

Om du har en bosättning, det vill säga en by eller stad, i anslutning till en hamn kan göra mer fördelaktiga byten än med banken. Du kan då få en resurs för tre av en annan. Några hamnar är dessutom utmärkta med en viss resurs. Där behöver du bara två av den resursen för att byta till dig valfri annan.

Det är inte tillåtet att ge bort resurser. Du får därför inte byta till exempel tre får mot ett får, för att en annan spelare ska få mer av en resurs.

Konstruktion

Det är främst genom att bygga du samlar de poäng du behöver för att vinna. Du får poäng för byar och städer, och behöver vägar som binder samman dem. Uppgift om hur mycket de olika sakerna kostar hittar du lätt på kortet med prislista som du fått.

Du börjar med två byar med intilliggande väg. Alla dina följande konstruktioner måste ansluta till någon av dessa, så att en ny by eller stad alltid anknyter till en tidigare genom en väg. Du kan dock inte bygga en by i en korsning intill en annan by eller stad, vare sig din egen eller någon motståndares, utan alltid ha en korsning emellan två bosättningar.

Tänk på att bygga mot områden som ger dig mer resurser. Hamnar ger dig till exempel möjlighet att byta till en bättre kurs, men samtidigt angränsar inte byar och städer längs med kusten till lika många resursfält och det är sannolikt att du därför får mindre resurser. Även intill öknen är det mindre sannolikt att du får resurser.

Liksom i Ticket to Ride handlar det om att dra vägar till nya territorier, men i Catan bygger du också bosättningar.

Vägar

En vägsträcka kostar en vardera av resurserna timmer och tegel. Vägarna placeras ut längs med sidorna de olika hexagonformade resursfälten på spelplanen, det vill säga ovanpå en tänkt stig som går längs med kanterna.

En väg kan ansluta till en annan väg, utan by eller stad emellan. Det betyder att du kan täcka stora ytor snabbt med vägar, vilket kan vara en bra investering då du kan placera ut byar och städer där senare och du hindrar motståndare från att utvidga sitt område där – men tänk på att vägarna inte genererar nya resurser.

Den spelare som först har fem vägsträckor i följd får kortet ”Längsta vägnätet” som ger två extra poäng. Om en annan spelare bygger en längre vägsträcka får hen överta kortet, vilket sålunda ger denna spelare de två poängen. Samtidigt förlorar den spelare som hade kortet sina två poäng, vilket gör att ställningen mellan just dessa två spelare förändras med fyra poäng.

Tänk på att en lång vägsträcka kan brytas genom att en annan spelare placerar en by eller stad på en tillgänglig plats längs med den. Om en annan spelare därmed får den längsta vägsträckan, om minst fem avsnitt, får den spelaren överta kortet. Blir det i stället oavgjort mellan dig och en annan spelare får du behålla kortet, men om det är oavgjort mellan två andra spelare går kortet tillbaka till banken tills någon ensamt har den längsta vägsträckan.

Byar och städer

Byarna och städerna placerar ni i korsningarna, det vill säga hörnen på brickorna på spelplanen. En by kostar en vardera av resurserna timmer, tegel, säd och får. Städer kan bara ersätta redan befintliga hus. En stad kostar tre malm och två säd, samt att du tar bort det hus du tidigare byggt där.

En stad har två fördelar jämfört med en by. Dels får du två resurser i stället för en om du har en stad intill ett resursfält som slås, dels bidrar en stad med två vinstpoäng.

Tänk på att det är svårt att först nå tio vinstpoäng utan att uppgradera någon by till en stad, eftersom du från dina fem möjliga byar kan få högst fem vinstpoäng.

Endast en byggnad kan finnas på en plats, och en by eller stad gör anspråk på samtliga anslutande vägar. Det betyder att du inte kan bygga en by i en korsning som ligger intill en annan by, oavsett om det är din egen eller en motståndares, utan det måste finnas en obebyggd korsning emellan.

Bebyggd ö i Catan.
Efter ett tag börjar det bli lite trångt på ön.

Rövarens roll i Catan

Rövaren är en viktig taktisk pjäs i Catan som kan göra stor skillnad. När du slår tärningarna så att summan blir sju måste samtliga spelare som har fler än sju resurskort (utvecklingskort och poängkort räknas inte) lämna tillbaka hälften av resurserna till banken, avrundat nedåt. Exempelvis måste den som har åtta eller nio resurskort lämna ifrån sig fyra resurser av valfri sort.

Därefter flyttar du som slog sjuan rövaren till valfritt nytt fält. Genom att flytta rövaren strategiskt kan du skapa både möjligheter för dig själv och hinder för dina motspelare.

Du bör flytta rövaren till ett fält där en motspelare har en intilliggande bosättning. Du får nämligen stjäla ett resurskort från en av de spelare som har en by eller stad intill fältet. Den spelare du väljer får hålla fram sina resurskort, med resursen osynlig för dig, och du drar ett kort. Du kan alltså inte välja vilken resurs du får, men fler resurser ger dig också större möjlighet att byta till dig det du behöver.

Men det är inte nödvändigtvis bara den spelare som du väljer att ta ett resurskort ifrån som påverkas. Så länge rövaren står på ett fält genererar det fältet inte några resurser, vilket påverkar samtliga spelare som har bosättningar intill fältet. Undvik därför helst att placera rövaren på ett fält som du själv får resurser ifrån.

Statistiskt sett är summorna 6 och 8 vanligast, så om du vill få ut maximal effekt av var du placerar rövaren kan det vara klokt att placera rövaren på en hexagon med någon av de siffrorna. Förutsatt att du inte själv hämtar resurser därifrån, förstås.

Rövaren stannar på samma fält tills nästa gång någon slår sju eller använder ett riddarkort för att flytta rövaren.

Utvecklingskort i Catan

Det finns tre olika typer av utvecklingskort i Catan, som kan ge dig fördelar. Du kan köpa ett utvecklingskort för en vardera av resurserna säd, malm och får. Det går inte att välja vilket utvecklingskort du vill köpa, utan slumpen avgör genom att du drar det översta i högen.

Du får inte spela mer än ett utvecklingskort i en och samma runda, förutom poängkorten som du kan använda för att gå ut. Håll dina kort i handen, dolda för motståndarna tills du spelar dem.

Fördelskort

Fördelskorten i Catan har grön kant. Du får spela korten tidigast i rundan efter att du köpt dem. Det finns två vardera av tre olika sorters fördelskort:

 • Vägbygge: Låter dig bygga två vägsträckor utan att extra kostnad. Vanliga regler gäller för var på spelplanen du får bygga.
 • Överskott: Du får ta två resurskort av valfri sort. När du spelar ett resurskort får du bygga med resurserna i samma runda.
 • Monopol: När du spelar ett monopolkort väljer du en resurs och säger den högt. Alla motståndare måste då ge dig samtliga sina resurser av den sorten. Om en spelare inte har någon sådan resurs kan hen förstås inte ge dig någonting.

När du använt ett fördelskort lägger du det åt sidan. Det används inte igen i spelet.

Poängkort

Poängkorten i Catan har en orange kant. De påverkar inte spelets gång, men ger dig vinstpoäng vid spelets slut.

Håll poängkorten dolda tills du ser att du har totalt tio vinstpoäng när du räknar samman dina poäng från byar, städer, poängkort och eventuella kort för längsta väg och/eller största armé.

Om du ser att du når tio vinstpoäng med hjälp av det poängkort du just köpt får du spela det direkt och vinner spelet. Du behöver alltså inte vänta till nästa runda för att spela poängkort.

Riddarkort störst armé
Med riddarkorten kan du flytta rövaren – och kan också få poäng för största armé.

Riddarkort

Riddarkorten i Catan har lila kant. De ger dig möjlighet att flytta rövaren vid valfritt tillfälle, utan att du behöver slå en sjua. Precis som om du slagit sju får du flytta rövaren till valfritt fält och ta ett kort av en motståndare som har en by eller stad intill. Rövaren fortsätter blockera resursproduktionen på fältet så länge den står kvar där.

Du får inte spela riddarkortet i samma runda som du fått det, utan måste vänta åtminstone tills nästa gång det är din tur.

När du spelat ett riddarkort lägger du det uppochnedvänt framför dig. Den första spelaren som har tre spelade riddarkort framför sig får kortet för ”största armé” som ger två extra poäng. Om någon spelare därefter får fler riddarkort får hen överta kortet för största armé, och de två poängen.

Så här räknar ni poäng i Catan

För att vinna i Catan gäller det att först nå tio poäng. Poäng får du för det du bygger, men du kan också samla poängkort och få bonuspoäng för längsta väg samt största armé. Poängen fördelas enligt följande:

 • By, 1 poäng
 • Stad, 2 poäng
 • Poängkort, 1 poäng
 • Kortet Längsta väg 2 poäng
 • Kortet Största armé 2 poäng

Varje spelare börjar med två byar, och har sålunda två poäng redan vid spelets början. Du behöver därför vara först med att samla ytterligare åtta poäng för att vinna.

Du kan bara vinna när det är din tur. Skulle du upptäcka att du har tio poäng när det inte är din tur får du vänta tills det är din tur igen innan du kan utropa seger. Det gäller alltså att vara alert och hålla räkningen.

Snabbare variant av Catan

När alla är bekanta med spelet går det att vara mer flexibel för att spela Catan lite snabbare än enligt grundreglerna.

I stället för att ha en fast ordning för de olika händelserna när det är en spelares tur kan ni då låta spelare handla och bygga i flera omgångar, det vill säga kanske handla, bygga, handla igen och bygga igen.

Ni kan också låta spelare handla i hamnen i samma omgång som hen byggt en by eller stad där.

Hamnar i Catan
En bosättning vid en hamn ger dig bättre handelskurs – men ansluter till få resursfält.

Strategier för att vinna i Catan

Även om spelets utgång till stor del beror på tur finns det mycket du själv kan göra för att påverka. Här är våra bästa tips om du vill vinna i Catan:

 • Placera dina byar klokt. Nedanför sifforna på sifferbrickorna ser du prickar. Ju fler prickar, desto större sannolikhet att tärningarna bildar just den här siffran. De vanligaste är dessutom röda, så du hittar dem lätt. Försök få olika sorters resurser, för att minimera förlusten i byten.
 • Prioritera expansion. Bygg så mycket du kan. Ju fler platser du har som genererar resurser, desto större möjlighet har du att fortsätta expandera mot strategiska platser.
 • Överväg att bygga långa vägar. Långa vägar kan ge dig ökad flexibilitet och möjlighet att nå resursbrickor med höga nummer. Du har också möjlighet att få extra poäng för längsta väg.
 • Kom ihåg riddarkorten. Du kan få extra poäng för största armé, men riddarkorten kan också användas både för att med rövaren sabotera andras resursproduktion, och för att flytta rövaren bort från dina viktiga resursbrickor.
 • Utnyttja hamnarna. Du kan alltid byta resurser 4 mot 1 med banken, men om du har en bosättning vid en hamn får du en bättre handelskurs.
 • Balansera byggande och utvecklingskort. Bygg för att komma åt resurser och få mer poäng, men kom ihåg att utvecklingskorten kan ge dig viktiga taktiska och strategiska fördelar.
 • Tänk långsiktigt. Ha en plan för hur du ska nå det vinnande poängmålet så effektivt som möjligt.
 • Anpassa din strategi efter situationen. Håll koll på hur spelet utvecklas och vad dina motståndare gör, så att du hela tiden kan anpassa ditt spel efter de nya förutsättningarna.

Catan för två spelare

Catan är skapat för 3–4 spelare så det finns inga officiella regler för två spelare, men om ni är bara två personer kan ni ändå få till ett hyfsat spel med några enkla justeringar av reglerna.

Varje spelare använder två färger, och startar sålunda med fyra byar. Ni byter inte resurser med den andra spelaren, utan endast med banken. När rövaren aktiveras behöver ni bara lämna ifrån er hälften av korten om ni har nio eller fler kort (i stället för sju). Först till 20 poäng vinner.

Det finns också ett kortspel som heter Rivals of Catan, anpassat för spel när ni är endast två personer. Kortspelet skiljer sig dock väldigt mycket från det vanliga spelet. Vi tycker att det är roligare att spela med fler färger på en vanlig spelplan, men ni kan alltid testa kortspelet och bilda er en egen uppfattning.

Catan kuperad spelplan.
Catan har kommit i många olika upplagor.

Catan genom åren

Settlers av Catan släpptes första gången 1995, och fick samma år pris som bästa spel i många länder. Upphovsmannen Klaus Teuber var en tandtekniker, och skapade spelet främst för att koppla av från jobbet.

Han var mycket historieintresserad, och inspirerades av det han läst om upptäckten av Island på 800-talet. Vad behövde man egentligen för att klara sig på en tidigare obebodd ö? Teuber spelade från början med familjen, och justerade spelet allteftersom han såg brister och kom på nya idéer.

Från början kallade han bara spelet för Settlers, nybyggare, men för att det inte skulle blandas ihop med ett existerande datorspel valdes inför lanseringen namnet Settlers of Catan, framröstat bland olika förslag av familj och vänner. Sedan 2015 säljs spelet som kort och gott Catan.

Spelets enorma popularitet gjorde att Teuber kunde sluta sitt jobb som tandtekniker och ägna sig åt spelutveckling. Genom åren har det kommit ett flertal utgåvor, både grundspel och expansioner. Med dem kan du få tillgång till nya äventyr, eller spela när ni är fler än fyra spelare. Sjöfarare samt Handelsmän & Barbarer är mycket populära varianter.

Ett tecken på hur omtyckt spelet är, är att Teubers död i april 2023 blev en nyhet i många länder. Hur många spelutvecklare uppnår det?

Hadi Magnusson
Skriven av

Hadi Magnusson

Hadi Magnusson har en imponerande akademisk bakgrund med en examen i pedagogik och didaktik. Hennes utbildning har gett henne en djup förståelse för mänskligt beteende och interaktion. Det är kunskaper som hjälper henne skapa pedagogiskt och lättläst innehåll åt oss på Sällskapsspel. Hennes intresse för att lära ut saker och förstå människor gör henne till en uppskattad medarbetare. Självklart har hon dessutom ett glödande intresse för sällskapsspel. Varje vecka träffar hon en grupp vänner. De turas om att välja ut ett spel som de då spelar tillsammans. Under kvällen spelar de sedan och pratar och har skoj i timmar.

FAQ – Svar på de vanligaste frågorna om spelet Catan

Varför är vissa sifferbrickor röda i Catan ?

Sifforna 6 och 8 är röda. Det markerar de två resurser som du har störst chans att få, så det kan vara bra att ha en bosättning vid en sådan bricka.

Hur stor är sannolikheten att slå olika siffror i Catan?

Eftersom det är summan av två tärningar som räknas, och vissa summor kan utgöras av flera olika sifferkombinationer varierar sannolikheten. Det är 3 % chans att du slår 2 eller 12, 6 % chans att slå 3 eller 11, 8 % chans att slå 4 eller 10, 11 % chans att slå 5 eller 9, och 14 % chans att slå 6 eller 8. Störst chans, 17 %, är det att du slår 7 och aktiverar rövaren.

Vad betyder prickarna under siffrorna i Catan?

Prickarna markerar sannolikheten att du slår siffran. Fler prickar betyder att det är högre sannolikhet.

Kan vi spela Catan om vi är fler eller färre än 3–4 spelare?

För två spelare finns ett kortspel ni kan spela. För 5–6 spelare kan ni köpa antingen ett särskilt grundspel för så många spelare eller en expansion till ”vanliga” Catan. Alternativt kan ni spela med fler färger om ni är bara två spelare, och bilda lag om ni är fler än fyra spelare.

Är det viktigt att bygga vid en hamn i Catan?

Om du har en by eller stad vid en hamn kan du byta till dig resurser mer fördelaktigt än genom att byta med banken. Byar och städer vid hamnen är dock inte anslutna till lika många resursbrickor, så det gäller att hitta en bra balans.

Kan jag spela med endast en expansion av Catan?

Du kan inte spela med bara en expansion, utan behöver ett grundspel också. Expansionerna är i regel inte kompatibla med andra språk, så om du har grundspelet på svenska kanske det inte fungerar med en engelsk expansion. Det finns fler expansioner på engelska, så om du är bekväm med ett spel på engelska kan det vara en idé att satsa på det redan i grundspelet.

Behöver jag en expansion till Catan?

Nej, grundspelet är roligt och lagom utmanande för att spela många gånger. En expansion kan dock ge möjlighet att spela med fler spelare. De erbjuder också nya äventyr, till exempel kan ni få bygga båtar och upptäcka nya områden, eller behöva bygga murar för att skydda er mot barbarer.

Kan barn som är yngre än tio år spela Catan?

Catan är ett strategispel, vilket kan göra det svårt för de som är väldigt unga att tävla på samma villkor. Men barn utvecklas olika, och många yngre barn klarar att spela Catan galant! Det går ju dessutom alltid att hjälpa till om det skulle behövas. Det kan vara ett sätt att träna strategiskt tänkande.

Kan man variera spelplanen i Catan?

Ni kan lägga ut resursbrickorna precis som ni vill, men ett alternativ är också att fördela dem slumpvis. Lägg då ut dem slumpvis uppochnedvända, och vänd upp dem först när alla är utlagda. När ni ändrar spelplanen kan ni behöva tänka annorlunda för att bygga smartast.