Pyramiden patiens

Pyramiden patiens är enkel att lära sig. Eftersom den dessutom går snabbt att lägga och relativt ofta går ut, passar den väldigt bra för den som har lite mindre tålamod. För många barn kan den också vara ett lite roligare sätt att träna räkning. Ni kan också tävla mot varandra när ni lägger Pyramiden. Läs mer nedan om du vill veta allt om att spela Pyramiden patiens.

Spela Pyramiden online

Pyramiden är en snabb patiens, och ännu snabbare går det när du lägger den online, då korten läggs ut automatiskt.

För att spela Pyramiden online här trycker du helt enkelt på Play. Därefter är du redo att leta efter kort som är värda 13. Endast de kort som inte täcks av något annat kort går att flytta. Klickar du en kung åker den direkt i slänghögen, men när det gäller övriga kort behöver du hitta par som tillsammans är värda 13, till exempel 9 och 4.

När inga kort som ligger fria bildar 13 vänder du upp ett kort i taget från den hög som ligger vid sidan av Pyramiden. Kontrollera om det kort du vänt upp bildar 13 tillsammans med något av korten i Pyramiden, och vänd i så fall bort dem. När du gått igenom hela högen kan du vända på den och börja om från början.

Om du lyckas vända bort alla kort i Pyramiden har patiensen gått ut! För att spela ännu en gång i den här spelaren klickar du igen på korten som far omkring.

När du lägger patiens online kan du också tävla mot dig själv, då det går på tid. Hur snabbt kan du få patiensen att gå ut?

Kort fakta om Pyramiden

Pyramiden är en enkel patiens som går fort att lära sig. Den vanligaste varianten – som vi presenterar här – går ut relativt ofta, men det går att öka svårighetsgraden så att Pyramiden patiens går ut endast 1 gång av 50.

Pyramiden patiens går ut på att plocka bort de kort som ensamt (kung) eller i par är värda 13. Ett alternativt namn på patiensen är just Tretton. Barn som börjar räkna brukar tycka att det här är en rolig patiens, då det går fort att memorera vilka kort som tillsammans är värda 13.

Patiensen är en av nio patienser som finns med i Microsofts Solitaire Collection.

Du behöver: En standardkortlek med 52 kort
Genomsnittlig speltid: 3–4 minuter
Svårighetsgrad: Lätt
Går att spela online: Ja
Pyramiden patiens
Pyramiden har sju rader, där den nedersta raden har sju kort.

Så här lägger du Pyramiden med kortlek

Börja med att lägga ut själva Pyramiden på bordet, med samtliga kort uppvända. Den första raden har endast ett kort. Ovanpå det lägger du två kort, sida vid sida så de båda delvis täcker det första kortet. Fortsätt likadant tills du har sju rader, där den nedersta raden har sju kort. Resterande kort lägger du i en hög vid sidan av – eller håller i handen om du vill.

Precis som när du spelar Pyramiden online börjar du med att titta på de kort som ligger fria i Pyramiden, för att se om där finns någon kung som du kan sortera bort direkt, eller andra kort som i par ger summan 13.

När inga av de kort som ligger fria i Pyramiden ger dig 13 vänder du upp ett kort från högen och ser om det i kombination med något av de fria korten i Pyramiden ger 13. Fortsätt genom högen med ett kort i taget och se om du kan ta bort fler kort, men glöm inte att se om nya kort som blivit fria bildar par med något annat kort. Det viktiga här är ju att rensa just Pyramiden.

Det vanliga är att du får gå igenom kortleken tre gånger för att försöka få patiensen att gå ut.

Strategi för Pyramiden patiens

Det finns några saker att tänka på för att öka chansen att Pyramiden går ut, kanske mer eller mindre självklara:

  • Prioritera att få bort kort från Pyramiden. Se därför till att hela tiden ha koll på om kort som blir fria kan bilda par.
  • Frigör så många kort som möjligt. Om du kan välja mellan två kort av samma valör som ligger fria i Pyramiden, välj det som täcker flest kort.
  • Försök tömma Pyramiden jämnt. Det här blir en kanske delvis motsägelsefull förlängning av föregående punkt, men handlar om vad som är bäst på lång sikt. Ibland kan det faktiskt vara bättre att frigöra ett kort än två, för att undvika att på slutet sitta med en enda lång rad där det bara går att frigöra ett kort i taget.
  • Om du spelar med alla kort uppvända i Pyramiden, håll koll på vilka kort du har möjlighet att frigöra. Kanske kan du få fram ett kort som gör det möjligt att plocka bort ännu fler kort?
  • Om du ser att det ligger tre kort av samma valör högre upp i Pyramiden, försök undvika att använda kort av samma valör ur draghögen. Om du till exempel har en tvåa på nedersta raden i Pyramiden, och det ligger tre knektar längre upp, försök hellre frigöra de knektarna än att använda en knekt ur högen.
Pyramiden draghög
Kort från högen hjälper dig hitta något som blir 13.

Varianter på Pyramiden patiens

Det finns många sätt att variera Pyramiden patiens, som kan göra den både lättare och svårare.

Lägg ut Pyramiden med delvis dolda kort

Lägg ut alla kort uppochnedvända, förutom den nedersta raden i Pyramiden. Vänd upp korten allteftersom du frigör dem. Det kan göra det enklare att se vilka kort som är tillgängliga, men gör det svårare att tänka strategiskt när du inte vet vad som ligger längre upp.

Variera hur många gånger du får vända högen

Det vanligaste är att du får vända på högen tre gånger, men det går att bestämma allt från att du får spela igenom den bara en gång till att du får göra det obegränsat antal gånger.

Plocka bort kort som ligger under

Vanligen är det tillåtet att plocka bort endast kort som ligger fria, men vill du göra det enklare att få patiensen att gå ut kan du tillåta att plocka bort ett par som ligger över/under varandra, till exempel ett ess och en dam om damen är det enda kortet som täcker esset.

Rensa även korten ur högen

I en del varianter har inte Pyramiden patiens gått ut förrän du lyckas rensa bort alla kort även ur den hög som du drar kort ifrån. Det kort från högen som du lagt överst på bordet får då kombineras med nästa kort som du drar.

Det gäller att hela tiden balansera så att du också har tillräckligt med kort kvar för att rensa Pyramiden. Kom ihåg att korten i högen kommer att ligga kvar i samma ordning i högen nästa omgång – om du inte använt dem, vill säga.

Lägg ut sju fria kort nedanför Pyramiden

Det här är ett sätt att öka chansen att få patiensen att gå ut när du försöker rensa både Pyramiden och högen. Nedanför Pyramiden lägger du ut ytterligare sju fria kort, som du kan använda för att kombinera med kort både från Pyramiden och från högen.

Vänd upp tre kort åt gången

Det här är en fördel främst om du ska rensa även högen, då det är lättare att hitta flera kombinationer. Tänk bara på att du också blockerar fler kort åt gången.

Omvänd Pyramid

Vänd på Pyramiden, och lägg sju kort i understa raden och minska med ett kort i varje rad så att den översta raden har bara ett kort.

Pyramiden online
När du tävlar mot andra i Pyramiden, lägger ni patiensen flera gånger och räknar poäng.

Pyramiden för flera spelare

Pyramiden går också att spela som ett sällskapsspel, där ni kan vara valfritt antal personer som lägger patiens på varsitt håll, men därefter räknar poäng för att se vem som vinner.

Ni lägger patiens som vanligt, och får gå igenom högen tre gånger. Ni räknar poäng efter varje gång:

  • Första och andra gången ni går igenom högen får ni 50 poäng minus 1 poäng för varje kort som finns kvar i högen.
  • Tredje gången får ni 35 poäng minus 1 poäng för varje kort som är kvar i högen.
  • Om patiensen går ut får ni dessutom 20 poäng minus 1 poäng för varje kort som är kvar i högen.

För att ge ett exempel: Du lyckas få patiensen att gå ut redan första gången du gick igenom högen. Du använde 7 kort från högen, som inledningsvis bestod av 24 kort. Det betyder att det finns 17 kort kvar i högen. Du får då 33 poäng för var och en av de första omgångarna, samt 18 poäng för den tredje omgången. Dessutom får du 3 poäng för att patiensen gick ut. Totalt får du alltså 33 + 33 + 17 + 3 = 86 poäng.

Eftersom kortspelet Pyramiden till stor del beror på tur, är det vanligt att låta en match bestå av flera patiensomgångar. Ni kan välja att köra bäst av till exempel tre eller sex. En annan variant är att köra så många omgångar som ni är spelare.

Hadi Magnusson
Skriven av

Hadi Magnusson

Hadi Magnusson har en imponerande akademisk bakgrund med en examen i pedagogik och didaktik. Hennes utbildning har gett henne en djup förståelse för mänskligt beteende och interaktion. Det är kunskaper som hjälper henne skapa pedagogiskt och lättläst innehåll åt oss på Sällskapsspel. Hennes intresse för att lära ut saker och förstå människor gör henne till en uppskattad medarbetare. Självklart har hon dessutom ett glödande intresse för sällskapsspel. Varje vecka träffar hon en grupp vänner. De turas om att välja ut ett spel som de då spelar tillsammans. Under kvällen spelar de sedan och pratar och har skoj i timmar.