Sänka skepp

Om du letar efter ett populärt sällskapsspel för två personer rekommenderar vi verkligen Sänka skepp. Allt du behöver är papper och penna, men du kan också köpa en färdig spelplan eller spela Sänka skepp online. Spelet kombinerar tur och strategi, och går att variera i svårighetsgrad så att det passar de flesta. Läs vår guide nedan för att få veta mer om hur du spelar.

Spela Sänka skepp online, som brädspel eller med papper och penna

När du spelar Sänka skepp online kan du ofta välja mellan att bjuda in en vän eller spela mot en slumpmässigt vald motståndare. Alla regler är givna, och spelet uppdaterar automatiskt om ni får bom eller träff. I många fall är det dessutom möjligt att chatta medan ni spelar.

För den som är på resande fot kan det ibland vara enklare att inte behöva vara uppkopplad. Då kan ett brädspel vara ett bra alternativ. Du kan hitta Sänka skepp i resestorlek, med färdiga skepp att placera ut samt små pluppar för att markera träff respektive bom. Ofta säljs de under det engelska namnet Battleship.

Spelar ni i stället med papper och penna har ni emellertid flera möjligheter att variera spelet. Ni kan då ändra antalet skepp, storlek på skeppen och hur ni får placera dem. Du kan läsa mer om olika varianter längre ned i texten.

Sänka skepp spelat med papper och penna på utflykt.
Sänka skepp passar i många situationer.

Korta fakta om Sänka skepp

Sänka skepp – även känt under det engelska namnet Battleship – är ett sällskapsspel där du ska sänka samtliga av motståndarens skepp innan motståndaren sänker dina. Ni kan spela online, rita egna spelplaner eller köpa färdiga spel.

Antal spelare: 2
Lämplig ålder: 8 + år
Tidsåtgång: Cirka 20 minuter
Utrustning: Köpt brädspel, dator eller papper och penna
Går att spela online: Ja, mot vänner eller slumpmässiga motståndare

Sänka skepp spelplan

Sänka skepp spelplan består av två spelfält à 10×10 rutor. Du och din motståndare behöver en varsin spelplan, som ni inte visar för varandra. På det ena spelfältet (rutmönstret) placerar ni ut era egna skepp, vågrätt eller lodrätt. Det andra spelfältet använder ni för att markera hur det går i jakten på motståndarens skepp.

Om du ritar spelplanen själv, sätt ut bokstäverna A–J ovanför de båda spelfälten, en bokstav ovanför varje kolumn. Sätt också ut siffrorna 1–10 till vänster om spelfälten, en siffra för varje rad. Varje ruta i spelfältet får på så sätt en egen kombination av bokstav och siffra, så ni kan ange var ni skjuter. Rutan längst upp till vänster heter sålunda A1, och rutan längst ned till höger J10.

Uppsättningar skepp

Vid online-spel är det vanligt med tio skepp, medan många brädspel innehåller endast fem. Skeppens namn varierar också. Om ni spelar med papper och penna kan ni välja själva hur många och hur stora skepp ni vill använda. Ju fler och större skepp ni använder, desto lättare blir det att få träff.

En vanlig uppsättning skepp är:

  • 1 skepp à 4 rutor – Hangarfartyg
  • 2 skepp à 3 rutor – Kryssare
  • 3 skepp à 2 rutor – Jagare
  • 4 skepp à 1 ruta – Patrullbåt

Regler i Sänka skepp

Ni kan variera reglerna i Sänka skepp, men det finns några som är vanliga.

Skeppen får inte ligga precis intill varandra, kant i kant eller hörn mot hörn. Det innebär att när du sänkt ett av motståndarens skepp behöver du inte gissa på de omkringliggande rutorna.

Den som blir beskjuten måste ange om det är träff eller bom. Det är vanligt att också ange vilken typ av skepp motståndaren träffat, till exempel ”Träff på en kryssare”.

I brädspelen finns små plastpluppar i olika färger för att markera träff respektive bom. Om ni spelar med papper och penna kan ni själva välja att markera till exempel träff med kryss och bom med stredstreck, eller träff med cirkel och bom med kryss. Online-spel markerar träff och bom automatiskt.

Vid träff får den avfyrande spelaren gissa igen – vid bom går turen över.

Sänka skepp med färdiga skepp
Sänka skepp som resespel och som bordsspel

Varianter av Sänka skepp

Det finns många sätt att variera spelet för att göra det enklare eller svårare. När du spelar online eller på ett brädspel är det svårt att ändra på särskilt mycket, men pappersvarianten går att anpassa en hel del.

För att göra det svårare kan ni tillåta att skeppen ligger kant i kant. Det kan skapa stora områden där motståndaren inte får träff på någonting, och det går inte heller att utesluta rutorna runt ett sänkt skepp.

När man spelar med yngre barn kan det vara en bra idé att använda fler och större båtar för att få fler träffar. Med 1 hangarfartyg à 2×4 rutor, 2 slagskepp à 5 rutor, 3 kryssare à 4 rutor, 4 jagare à 3 rutor, 5 ubåtar à 2 rutor och 6 minor à 1 ruta täcker ni 58 av 100 rutor. Det ger en mycket hög chans att träffa, vilket många barn uppskattar. Använder ni så många skepp är det en nödvändighet att låta dem ligga intill varandra för att få plats med dem.

Vid träff på ett fartyg kan ni välja att bara ange att det är en träff utan att ange fartygstyp. Ni kan också välja att tala om när hela fartyget sänkts, eller låta motståndaren pröva sig fram.

En mycket avancerad variant är att låta varje spelare få fem gissningar åt gången, och bara meddela hur många träff respektive bom det blev, till exempel ”2 träff, 3 bom”, men inte var. Det kräver både gott minne och mer strategiskt tänkande för att hitta skeppen.

I främst Storbritannien är det ganska vanligt att placera ut 5 minor à 1 ruta. När du träffar en mina hos motståndaren röjer den motsvarande ruta samt de åtta omgivande rutorna på din egen spelplan, och du måste berätta för motståndaren om där är träff eller bom.

Strategier i Sänka skepp

På många sätt handlar det förstås om att ha tur, men du har definitivt mer tur om du använder dig av smarta strategier i Sänka skepp.

Om du spelar flera gånger mot samma motståndare bör du tänka på att variera hur du placerar ut skeppen. Det är annars lätt för motståndaren att identifiera ett mönster du använder. Omvänt kan du försöka upptäcka mönster i hur motståndaren placerar ut sina skepp.

När du gissar var motståndaren placerat sina skepp kan det vara effektivt att söka i diagonaler. Eftersom skeppen inte kan ligga diagonalt ökar det sannolikheten att du träffar något. Börja gärna med breda diagonaler, för att sedan gissa emellan dem.

Kom ihåg vilka av motståndarens skepp du redan sänkt, och vilka du har kvar. Det kan hjälpa att anteckna motståndarens alla skepp vid sidan av, och stryka de redan sänkta. Om motståndaren har kvar ett fartyg om fyra rutor behöver du inte leta i områden som är mindre.

Sänka skepps historia

Det finns två tidiga spel som påminner om Sänka skepp. Både amerikanska Basilinda (1890) och franska L’Attaque (1909), använde en tvådelad spelplan där du sköt på soldater på motståndarens sida, dolda bakom en mittavgränsning.

Efter första världskriget flyttade dock spelet ut till havsmiljö. Det första kommersiella spelet var amerikanska Salvo som kom 1931 och snabbt fick flera konkurrenter, samtliga i pappersvariant. Tillverkaren Milton Bradley var 1967 först med att släppa ett spel i plast, med pluppar. Milton Bradley är sedan 1984 en del av speljätten Hasbro.

I dag finns spelet också för både datorer och spelkonsoller, ofta under det engelska namnet Battleship. Att spela med papper och penna är dock fortfarande mycket populärt.

Hadi Magnusson
Skriven av

Hadi Magnusson

Hadi Magnusson har en imponerande akademisk bakgrund med en examen i pedagogik och didaktik. Hennes utbildning har gett henne en djup förståelse för mänskligt beteende och interaktion. Det är kunskaper som hjälper henne skapa pedagogiskt och lättläst innehåll åt oss på Sällskapsspel. Hennes intresse för att lära ut saker och förstå människor gör henne till en uppskattad medarbetare. Självklart har hon dessutom ett glödande intresse för sällskapsspel. Varje vecka träffar hon en grupp vänner. De turas om att välja ut ett spel som de då spelar tillsammans. Under kvällen spelar de sedan och pratar och har skoj i timmar.