Wingspan

Du behöver inte gilla fåglar för att uppskatta Wingspan, men risken är stor att du med tiden blir alltmer intresserad. Det här är nämligen ett vackert och strategifyllt spel som bara blir mer spännande ju mer du spelar det. Att du råkar lära dig saker om fåglar är bara en bonus. Är du redo att pröva dina vingar?

Wingspan spelplan, fågelkort, mat och ägg
I Wingspan ska du skaffa mat till fåglarna och placera dem i rätt livsmiljö.

Kort fakta om Wingspan

Wingspan lanserades 2019, och sålde i 44 000 exemplar på två månader. Tillverkaren Stonemeier fick be om ursäkt för att de inte lyckades få fram spel fort nog till alla som ville köpa.

Sällskapsspelet Wingspan är skapat av Elizabeth Hargrave. Det har fått mycket beröm för de fantastiskt vackra illustrationerna och för att spelets mekanismer så väl efterliknar fåglarnas verkliga förutsättningar. Spelet har utsetts till bland annat bästa brädspel i många länder.

Grundversionen av spelet innehåller 170 vackert tecknade nordamerikanska fåglar, men du kan köpa till expansioner med fåglar från såväl Europa som Asien eller Oceanien om du vill.

Spelet går ut på att välja vilka fåglar du vill attrahera, se till att de har mat och att du kan erbjuda dem rätt livsmiljö. De val du gör under spelets gång har en snöbollseffekt och får allt större betydelse för varje runda. Dina val kommer också att påverka dina framtida möjliga drag, så det gäller att tänka sig för.

Ett extra plus med Wingspan är att du kan spela det även när du är ensam. Det är inte alls osannolikt att du vill det, eftersom det är ett synnerligen intressant spel.

Antal spelare: 1–5
Lämplig ålder: 10 +
Tidsåtgång: 40–70 minuter
Utrustning: Sällskapsspelet Wingspan, penna
Går att spela online: Mot betalning

Förberedelser i Wingspan

Första gången ni spelar Wingspan kan det verka lite krångligt med förberedelserna, då det är relativt många saker som ska placeras ut. När ni spelat en gång kommer det dock att verka ganska självklart, så ge inte upp!

Saker att placera ut på bordet

Blanda alla blå fågelkort och lägg dem med baksidan uppåt. Intill högen placerar du brickan för fågelkort, och vänder upp tre kort på den. Blanda sedan den gröna bonuskorten och lägg dem bredvid högen med fågelkort.

Lägg samtliga matbrickor och fågelägg i de små behållare som följer med spelet, och placera dem så att alla spelare kan nå dem.

Ställ ut fågelbordet, och kasta in de fem mattärningarna så att de faller ut på brickan nedtill.

Målkorten har en grön och en blå sida. Första gångerna ni spelar rekommenderar vi att ni använder den blå sidan, där samma poäng delas ut till de som nått de olika målen. När sedan alla spelare är mer vana kan ni öka tävlingsmomentet genom att använda den gröna sidan, där den som når målet före andra spelare får mer poäng.

Blanda de små målbrickorna. Dra fyra av dem och lägg ut dem slumpvis på de tomma fälten till vänster på målkortet. Resterande målbrickor ska inte användas, så dem lägger ni åt sidan.

Det finns en rund markör med en fågel på. Den ger ni till den spelare som börjar spela i rundan. Totalt ska ni spela fyra rundor, och flyttar fågelmarkören ett steg medsols mellan de olika rundorna.

Välj mat och fåglar i Wingspan
Du får välja att behålla sammanlagt fem fågelkort och matbrickor. Välj mat utifrån de fåglar du behåller.

Det här ska varje spelare ha och göra som förberedelser i Wingspan

Varje spelare ska få 1 individuell spelplan, 8 kuber i en färg, 5 slumpvis dragna fågelkort och 2 slumpvis dragna bonuskort. Varje spelare ska också ha 1 matbricka av varje sorts mat, det vill säga totalt 5 matbrickor.

Välja vilka fågelkort och vilken mat ni vill behålla. Varje person får behålla endast hälften av de utdelade fågelkorten och matbrickorna, det vill säga det får vara fem matbrickor och fågelkort totalt. Det innebär att för varje fågelkort du väljer att behålla måste du slänga en matbricka, och för varje matbricka du vill behålla måste du slänga ett fågelkort. Det kan vara klokt att behålla den mat som du behöver för att lägga ut de fågelkort du valt att spara. Vilken sorts mat det är ser du uppe till vänster på fågelkorten.

Varje spelare ska också slänga ett av de två bonuskorten. Behåll det som passar de bonusmål du tror att du lättast kan uppfylla tillsammans med de fåglar du behåller. Du får alltså titta på bonuskorten och fågelkorten samtidigt för att fatta ett så bra beslut som möjligt.

Så här spelar ni Wingspan

I Wingspan kan du välja mellan fyra alternativa handlingar när det är din tur. Varje rad på spelplanen motsvarar en handling. Du kan:

  • Spela ett fågelkort
  • Lägga ägg
  • Dra fågelkort
  • Skaffa mat

När du vill spela ett fågelkort markerar du det med en kub på den översta tunna raden ovanför den kolumn du vill placera ut fågelkortet i.

De tre raderna nedanför är bredare, och representerar de övriga handlingarna. Men de bredare raderna representerar också olika de olika livsmiljöer fåglarna lever i, och det är här du lägger ut dina fågelkort. Raderna med fåglar fyller du från vänster till höger.

Första gången det är din tur väljer du vilken handling du vill utföra, och sätter ut din kub i spelfältet längst till vänster på raden. Du utför den handling som står i rutan, och flyttar sedan kuben ett steg åt vänster. Turen går vidare till nästa spelare.

I de följande omgångarna placerar du din kub i det första spelfältet, räknat från vänster på raden, som inte har ett fågelkort. Efter att du utfört handlingen som står på rutan flyttar du din kub ett steg till vänster. Om du passerar ett fågelkort med en brun förmåga, där det står ”When activated”, kan du aktivera den förmågan när du passerar. Det är dock alltid valfritt att aktivera förmågorna.

När du eventuellt utfört den handling som anges på den plats du står på, fortsätter du steg för steg åt vänster tills du nått till början av raden och det är nästa spelares tur.

När ni spelat ut alla era kuber är rundan slut. Ni ska spela fyra rundor, och den spelare som samlat ihop flest poäng totalt har vunnit. Läs mer längre ned om hur ni avslutar varje runda och hur ni räknar poäng.

Spelet Wingspan
Fågelkort får placeras på första lediga fält från vänster i rätt livsmiljö. Kuben flyttas sedan från höger till vänster, och du kan aktivera förmågor på de kort du passerar.

Spela ett fågelkort från din hand

På den översta smala raden på din spelplan kan du spela fågelkort. Du placerar din kub ovanför den kolumn du vill spela fågeln i – längre till höger ökar äggkostnaden med det antal ägg som finns i kolumnen.

För att kunna spela ett fågelkort måste du se till att du har plats för den i rätt livsmiljö, och att du har den mat som fågeln äter och de eventuella ägg du behöver. Läs på fågelkortet som du vill placera ut vad just den fågeln kräver.

De olika livsmiljöerna ser du på raderna nedanför raden för att spela fågelkort. Det är alltså på de tre raderna du lägger ut fågelkorten. Ju fler fåglar du placerat ut i en livsmiljö, desto mer krävande blir det att utföra en handling här – men också mer belönande!

Fåglarnas livsmiljö

På fågelkortet kan du längst upp till vänster se vilken miljö fågeln lever i. Några fåglar finns i endast en livsmiljö, medan andra kan leva i flera olika miljöer. Motsvarande symbol finns på de olika raderna på spelplanen. Uppifrån och ned representerar raderna livsmiljöerna skog, gräs och våtmark. I varje livsmiljö kan du placera ut som mest fem fåglar.

Fåglarnas mat

Vilken sorts mat fågeln äter ser du på kortets vänsterkant. Några fågelkort har en cirkel med ett streck över. Det betyder att fågeln inte behöver någon mat för att du ska kunna lägga ut kortet. Det finns också en cirkelsymbol med flerfärgade tårtbitar. En sådan fågel är allätare och du kan spela kortet med vilken matbricka som helst.

När du vill spela ett fågelkort men saknar rätt sorts mat, är det tillåtet att använda två andra matbrickor för att ersätta en. Om du till exempel behöver en fisk för att spela ett visst fågelkort, kan du använda ett bär och en gnagare i stället om du har det. Kostnaden blir alltså högre, men det kan bli lättare att få lägga ut fågelkorten.

Fåglarnas äggkostnad

Om det finns en extra äggkostnad för att spela fågelkortet ser du det överst i den kolumn du vill placera fågeln i. Det betyder att du kan lägga ut din första fågel (som ju hamnar längst till vänster) utan att betala med extra ägg, men ju fler fåglar du har i samma rad, desto fler ägg kostar det.

Övrig information på fågelkorten

På korten kan du också se hur många ägg som ryms på kortet, hur många fjädrar (poäng) fågeln är värd och vilken typ av rede den bor i. Om det är en stjärna på redets plats betyder det att fågeln kan bo i vilken typ av rede som helst. Redet kan ha betydelse för att nå olika mål.

Du kan också se fågelns vingbredd, Wingspan på engelska. Den kan ha betydelse när det dyker upp rovfåglar, som kan ta de fåglar som har mindre vingbredd.

Längst ned på korten kan du läsa om fåglarnas förmågor. Förmågorna är alltid frivilliga att aktivera. Du kan läsa mer om de olika förmågorna lite längre ned. Fåglarnas förmågor ligger vanligen nära deras förmågor i naturen. Till exempel är det flyttfåglar som kan flytta runt på sin spelplan, medan gamar får poäng när andra rovfåglar jagar.

Fågelkort i Wingspan
Läs mer om fåglarna på korten. Rätt kombinationer av fåglar kan ge dig ett stort övertag!

Samla mat till dina fåglar

Mat är en förutsättning för att du ska kunna placera ut fågelkort. För att samla mat lägger du en kub på det spelfält utan fågelkort som är längst till vänster på raden. För varje tärning som finns på fältet får du flytta ut en tärning från fågelmataren och lägga på bordet, och sedan ta motsvarande matbricka från förrådet. Lägg matbrickan bredvid ditt spelbräde.

Den mat du samlar på dig är alltid öppen information, och du får alltid en matbricka per tärning. I de fall tärningen visar två matsymboler med ett snedstreck emellan får du välja en av de två matsorterna.

Om alla tärningar som är kvar visar samma matsymbol får du slå om alla tärningar innan du väljer mat. Samma sak gäller när det bara finns en tärning kvar. Också när alla tärningar tar slut ska de förstås kastas in i fågelbordet igen.

Några fält på spelplanen har en kortsymbol. Det innebär att du kan kasta ett av dina kort och i stället ta en extra matbricka. Även i det fallet väljer du en tärning från fågelbordet och får ta den sorts mat som tärningen visar.

När du samlar mat aktiverar du samtidigt dina skogslevande fåglar. Efter att du utfört handlingen på spelfältet flyttar du även här din kub ett steg till vänster. När du passerar kort med bruna förmågor väljer du om du vill aktivera dem. När du nått längst till vänster är din tur över och spelet går vidare till nästa spelare.

Lägga ägg

På den tredje raden (den andra raden med plats för fågelkort) kan du lägga ägg. Du behöver äggen för att betala med när du vill lägga ut fågelkort i kolumnerna 2–5. Dessutom samlar du poäng genom att placera ut ägg på fågelkorten. På fågelkorten står hur många ägg kortet har utrymme för.

Du placerar din kub på det första lediga fältet på raden, och tar så många ägg som fältet visar. Äggen får du placera på valfria fågelkort som har plats för dem. Hur många ägg som får plats på ett fågelkort ser du till vänster på kortet. Om du producerar fler ägg än du kan placera ut behöver du lägga tillbaka dem i äggförrådet.

De ägg du lägger ut på fågelkorten ligger kvar där resten av spelet – om du inte själv väljer att använda dem till något, som till exempel att spela ett fågelkort.

Om fältet du placerat kuben på innehåller en matsymbol har du möjlighet att byta en matbricka mot ett ägg. Det är helt valfritt.

När du lägger ägg aktiverar du samtidigt dina gräslevande fåglar och utför de handlingar som aktiveras av en brun förmåga, om du vill. Du flyttar du din kub steg för steg tills du når längst till vänster, och sedan går turen över till nästa spelare.

Dra fågelkort

På raden längst ned har du möjlighet att dra fler fågelkort. Även här placerar du din kub på första lediga fält från vänster räknat, och drar sedan så många kort som fältet anger. Du väljer själv om du vill dra det översta kortet i högen med fågelkort, eller om du vill ha något av de som är uppvända i fågelstället.

Om du tar kort ur fågelstället ska ni inte vända upp nya kort direkt, utan först när din omgång är slut. När du drar flera fågelkort under din omgång kommer du alltså inte få nya synliga kort att välja mellan.

Om fältet du står på har en äggsymbol kan du byta ett ägg mot ett fågelkort.

När du väljer att dra fågelkort aktiverar du också dina våtmarkslevande fåglar. Flytta din kub steg för steg åt vänster, aktivera eventuell brun förmåga om du vill, tills du når längst till vänster och din omgång är slut.

Avsluta en runda i Wingspan

När alla spelare har spelat samtliga sina kuber är rundan över. Plocka bort alla dina kuber från spelbrädet, och placera en kub på målkortet på den poäng du fått på rundans mål.

När ni spelar med det gröna målkortet och flera spelare får samma poäng placerar de sina kuber i samma ruta, men nästa ruta lämnas tom. Det vill säga att om två spelare nådde målet först placerar de båda sina kuber där, men ingen kommer tvåa utan nästa spelare placerar sin kub i9oio0+, det tredje fältet.

Eftersom ni placerar ut en kub var på målkortet efter en runda, kommer nästa runda att spelas med färre kuber och alltså färre omgångar.

När ni avslutar en runda slänger ni alla fågelkort som ligger på fågelstället och lägger upp nya. Ni slår också om alla mattärningar genom fågelbordet. Markören för förstaspelaren går till den som sitter näst medsols, det vill säga på tidigare förstaspelarens vänstra sida.

Så här vinner du i Wingspan

Ni ska spela fyra rundor i Wingspan, och den som efter fyra rundor samlat ihop mest poäng vinner. Ta hjälp av det medföljande poängblocket när ni ska räkna poäng efter de fyra rundorna.

Ni får poäng för:

  • Varje uppvänt fågelkort på spelplanen. På kortet kan du se hur många fjädrar (poäng) fågeln är värd.
  • Avklarade uppdrag på bonuskorten. Antalet poäng skiftar beroende på vilket bonuskort det gäller.
  • Nådda mål på målkorten. Poängen varierar beroende på vilket mål det gäller och vilket målkort ni spelar med. På den blå sidan av målkorten får alla samma poäng för nådda mål. På den gröna sidan gäller det i stället att komma först för att få mest poäng. (I de fall flera spelare har samma poäng på de gröna målkorten, summeras poängen för fältet och de nästföljande tomma fälten och divideras sedan med antalet spelare som delar poängen. Summan avrundas nedåt till närmaste heltal.)
  • Ägg, mat och extra fågelkort placerade vid utlagda fågelkort.
Fågelkort med bruna förmågor
Du kan välja att aktivera de bruna förmågorna varje gång du passerar ett sådant kort.

Fåglarnas förmågor i Wingspan

Nedtill på korten kan du läsa om fågelns förmåga. Fåglarnas förmågor ligger vanligen nära deras förmågor i naturen. Till exempel är det flyttfåglar som kan flytta runt på spelplanen, medan gamar får poäng när andra rovfåglar jagar. Fåglar som lever i flock är de som kan samla andra fåglar hos sig.

På några fågelkort står ”When played”, utan färgmarkering. Den förmågan aktiveras endast när du lägger ut kortet. Du kan till exempel få spela ytterligare ett fågelkort, eller spara extra fågelkort under de redan utlagda. När du senare passerar händer inget alls med denna förmåga.

De bruna förmågorna, ”When activated”, aktiveras varje gång som du passerar fågeln med din kub allteftersom du flyttar från höger till vänster på spelplanen, steg för steg. Du väljer själv om du vill aktivera förmågan eller ej. Att slå tärningar för att ha chans till extra mat kostar ju inget. Däremot är det inte alls säkert att du vill spara fågelkort bakom andra om du inte har så många fågelkort på handen, eller att du vill generera mat om det hjälper en annan spelare medan du själv redan har tillräckligt med mat.

Rosa förmågor kan aktiveras av vad en motspelare gör. Till exempel kan du få extra mat för att en motspelare lägger en fågel i ett visst område. De rosa förmågorna kan bara aktiveras en gång per runda, det vill säga en gång efter din tur tills det är din tur igen, oavsett hur många andra spelare det är emellan. Hjälp gärna varandra att hålla koll på när någon har en rosa förmåga att aktivera! Det kan vara lätt att glömma bort dem.

Bruna förmågor, When activated", kan aktiveras när du passerar.
Varje gång du passerar en fågel med en brun förmåga kan du välja att aktivera förmågan, för att till exempel skaffa mer mat eller fler ägg.

Bästa strategierna när du spelar Wingspan

Till viss del behöver du tur för att vinna i Wingspan. De kort du får från början kan ha stor inverkan på hur spelet utvecklar sig. Men det finns definitivt en stor del strategi i spelet, och det är en stor fördel att kunna planera sina drag i flera steg framåt.

Ge dig själv en flygande start

Välj din första handling beroende på vilka kort du fått. Identifiera var brister troligen kommer att uppstå. Placera till exempel några fåglar i skogen om du ser att du får ont om mat, eller i gräset för att få fler ägg.

Försök direkt skapa ett sätt att få åtminstone två mat per skaffa mat-handling, och två kort per dra fågelkort-handling. Det hjälper dig att få upp farten, och eventuellt ta ledningen före andra spelare som inte är så snabba.

Prioritera fåglar med fördelaktiga förmågor

Eftersom det inledningsvis kan vara svårt att lägga ut fågelkort, för att man saknar mat och/eller ägg, kan det vara klokt att från början välja fåglar som ger dig mer resurser och gör det enklare att spela fler fågelkort framöver.

De fåglar som häckar i gräs har ofta fler alternativ än de i skog och våtmark när det gäller att samla extra poäng, genom att du till exempel kan spara fler fågelkort bakom andra fågelkort och ibland samtidigt dra nya fågelkort eller mat.

Fåglar med höga poäng har ofta inga särskilda förmågor, så välj gärna sådana men spela dem mot slutet när poängen blir direkt viktigare.

Försök hitta en balans

Fågelkort, ägg och mat är alla bra att ha! Men för att dra nytta av dem behöver du hitta en bra balans mellan dem.

Du kan få poäng för både ägg och mat som du placerat ut på fågelkort, men viktigast är att ägg och mat hjälper dig lägga ut fler fågelkort – som i sin tur ger dig möjlighet till fler handlingar och mer poäng.

En hand med många fågelkort gör inte heller någon nytta om du saknar mat och ägg för att kunna spela korten.

Spela fåglar som ger bonuskort mot slutet av spelet

Bonuskorten kan ge dig bra poäng! Men det är bättre att spela fåglar som låter dig dra bonuskort mot slutet av spelet, och då hitta ett bonuskort som passar det du byggt upp, än att anpassa hela ditt spel för att nå bonusen.

Att fokusera alltför mycket på att få bonuspoäng kan resultera i en ineffektiv spelmekanism som inte genererar så mycket varje runda.

Bonuskort i Wingspan
I slutet av spelet kan du satsa på att hitta bra bonuskort för extra poäng. Inledningsvis är det däremot viktigare med mer mat, ägg och fågelkort.

Underskatta inte fåglar som lägger många ägg

Ägg är relativt lättillgängliga, om man jämför med mat och fågelkort. Men äggkostnaden för olika händelser varierar, och du kan samla extra poäng för varje ägg du placerat ut, så att få äggen ”på köpet” när du väljer andra händelser är en fördel.

Överdriv dock inte. De ägg som du inte kan placera ut måste du returnera till äggbehållarna.

Ha några skogslevande fåglar

När du väljer att samla mat aktiverar du de fåglar du har i skogsmiljö. Se därför till att ha några fåglar även här, så du får en givande händelsekedja även när du samlar mat. Sträva alltid efter att få till en balans i dina resurser.

Maten behöver du för att kunna lägga ut fler fågelkort, och på några fågelkort kan du dessutom spara mat som ger dig extra poäng. Om du spelar med den europeiska expansionen av Wingspan krävs också mat för att dra nytta av flera fåglars förmågor.

Samla inte fler fågelkort än du kan använda

Fågelkort som du har på handen i slutet ger dig inga poäng alls, om du inte har bonuskortet Visionary Leader. Försök därför hitta en lagom nivå där du har lagom många kort utifrån hur mycket mat och ägg du har och utifrån den förmåga dina utlagda kort har att samla andra kort bakom sig.

Rovfåglar är värdefulla främst tillsammans med särskilda bonuskort

Det finns rovfåglar som låter dig slå tärning för att samla mat till dina fåglar, eller som kan fånga andra fåglar. Sannolikheten för att du ska lyckas med något av det är dock inte jättehög, varför de i sig inte är så värdefulla. Men, om du har rätt bonuskort kan rovfåglar däremot vara riktiga poängbomber!

Spela fåglar som hjälper dig mot flera mål

Välj helst fåglar som ger dig både resurser och handlingar. Du har liten nytta av bara resurser, och får svårt att utföra handlingar utan resurser. Kort som ger dig både och är därför bra, och än bättre om de dessutom hjälper dig mot målen på målkortet och på dina egna bonuskort.

Släpp kort som inte längre är till nytta

Även de bästa kort har ett bäst före-datum. Fågelkort med bruna och rosa förmågor är ofta väldigt värdefulla i början av spelet då förmågorna kan aktiveras flera gånger, men mot slutet av spelet ger de dig inte så mycket. Med få rundor kvar är det därför bättre att satsa på fåglar som ger många poäng.

Vissa fåglar kan avgöra spelet

Korp, chihuahuakorp, skrikstrandpipare och präriemås är alla fåglar som har så stora fördelar att de kan vara direkt avgörande. Fånga dem om du kan!

Korparna ger dig både ägg och mat vid en aktivering, medan skrikstrandpiparen och präriemåsen ger dig ägg och kort vid en aktivering. Om du lyckas aktivera båda får du snabbt möjlighet att lägga ut fler fågelkort – som ger dig fler resurser. Det här kan alltså bli en väldigt stark spelmekanism.

Så vad gör du om en motståndare är den lyckliga ägaren av ovanstående kort? Främst bör du förstås försöka bygga en lika poänggivande spelplan själv. Tjocknäbbad dopping, amerikansk kopparand och gulhake är fåglar som kan ge dig fågelkort snabbt så du kan ta upp kampen. Skäggdoppingen kan verka dyr i förhållande till poäng, men om den ligger på första fältet i våtmarken kan den tidigt i spelet ge dig bra fågelkort.

Det kan också vara klokt att undvika att aktivera förmågor som ger alla spelare resurser, och att byta resurser så att en spelare som har ett övertag får de resurser hen saknar. Omvänt kan du själv dra nytta av andra spelares äggläggning genom att själv ha en fågel med rosa förmåga som ger dig ägg när någon annan lägger ägg.

Wingspan online
Du kan spela Wingspan online, själv eller mot slumpmässigt valda motståndare.

Vårt omdöme om Wingspan

Wingspan är ett spel som kan ta lite tid att klura ut helt. Det är ett avancerat strategispel, där dina tidiga val påverkar hur resten av spelet utvecklas. Du har god hjälp av att kunna se helheten och tänka i flera steg, och med alla de olika saker som påverkar slutresultatet är det lagom invecklat och intressant.

Samtidigt som spelets komplexitet gör att man inte tröttnar på det i första taget, gör det också att det kan vara svårt för yngre spelare att lyckas. Spelutvecklarna bedömer spelet som lämpligt för de som är tio år och äldre. Och visst fungerar det, framför allt om de får lite hjälp under spelets gång. Men vår erfarenhet är att de som är ett par år äldre uppskattar spelet mer.

Få spel känns så väl genomtänkta och gedigna som Wingspan gör. Allt andas kvalitet, och vi uppskattar att vi får lära oss mer om fåglar utan att ge oss upp och ut i ottan eller behöva plaska runt i våtmarker. Wingspan är ett mycket bra alternativ till fågelskådning lajv, och vi vill absolut rekommendera spelet!

Om du trots allt känner att Wingspan kanske är lite för avancerat för dig eller dina medspelare kan ni testa att spela Fauna i stället. Det är ett lite enklare spel, och fungerar för en något yngre målgrupp. Fauna blev utsett till årets familjespel 2023.

Hadi Magnusson
Skriven av

Hadi Magnusson

Hadi Magnusson har en imponerande akademisk bakgrund med en examen i pedagogik och didaktik. Hennes utbildning har gett henne en djup förståelse för mänskligt beteende och interaktion. Det är kunskaper som hjälper henne skapa pedagogiskt och lättläst innehåll åt oss på Sällskapsspel. Hennes intresse för att lära ut saker och förstå människor gör henne till en uppskattad medarbetare. Självklart har hon dessutom ett glödande intresse för sällskapsspel. Varje vecka träffar hon en grupp vänner. De turas om att välja ut ett spel som de då spelar tillsammans. Under kvällen spelar de sedan och pratar och har skoj i timmar.